korrupció;legfőbb ügyész;közmédia;fidesz-hívek;Elios-ügy;

2022-08-20 18:00:00

A Fidesz-hívők és a valóság

Vajon miként reagálna arra az összetartó és az Orbán iránti hűségét és rajongását soha meg nem szegő, neki vakon hívő Fidesz-tábor, ha Horn Gyula, Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc vagy Bajnai Gordon miniszterelnökök egyik, minden valós képességek nélküli legjobb gyerekkori barátja, alig egy évtized alatt, egyszerű gázszerelőből az ország leggazdagabb (üzlet)embere lenne? Több száz milliárdos vagyonnal?

Vajon miként reagálna a saját Vezérét soha meg nem kérdőjelező, hűséges fideszes tábor, ha Horn, Medgyessy, Gyurcsány vagy Bajnai veje nem piaci, hanem kizárólag politikai kapcsolatok révén az ország első negyven leggazdagabb embere közé kerülne? Ráadásul úgy, hogy az ősbűnt, az Elios-projekt csalását azzal ismernék be, hogy megelőzendő a mindenre kiterjedő vizsgálatot, az állam adófizetői pénzből fizetné vissza az Európai Uniónak az erre kapott összeget. Így mentve ki a miniszterelnök közeli hozzátartozóját a jókora slamasztikából. Ilyet közép-amerikai banánköztársaságokban és Afrika legkorruptabb államaiban csinálnak. Ha egyáltalán. Itt, az EU keretein belül történt. Ne feledjük, ahogy ezt korábban Papp Zsolt megírta a Népszava hasábjain: „Az Elios-ügy, avagy más néven a Tiborcz-ügy az elmúlt tíz esztendő legjobban dokumentált korrupciós botránya. Az Unió csalás elleni hivatala (OLAF) vizsgálatai szerint a magyar önkormányzatok, politikusok és üzletemberek olyan csalási mechanizmust építettek fel, amely lehetővé tette az Elios Zrt. számára, hogy referencia és érdemi verseny nélkül több tucat város közvilágítását korszerűsítse uniós pénzekből. A projektek több helyen félresikerültek, a lámpák alig adtak fényt.” Így a történtek valóságosan és átvitt értelemben is a sötétről és a sötétben folyó machinációkról szóltak/szólnak. S mit szólna az Orbán iránt váltig hűséges Fidesz-tábor, ha mindezek után Horn, Medgyessy, Gyurcsány vagy Bajnai veje azt mondaná, hogy ő a saját lábán álló és járó üzletember?

Mit szólna a Fidesz-tábor, ha Horn, Medgyessy, Gyurcsány vagy Bajnai saját pártjuk egykori képviselőjelöltjét nevezte volna ki legfőbb ügyésznek, aki posztján nagyobb részt politikai feladatot lát el? Szakmainak hazudott érvekkel akadályoz meg szinte minden eljárást és vizsgálatot kormánypárti politikusok és NER-hez tartozó üzletemberek ellen, mert a honi hatalmi univerzumon belül ez a kijelölt feladata. Ám amikor mindezt sokan és sokszor szóvá teszik, akkor sértetten válaszol és a szakmai érveket hangoztat, holott feladatköre merőben más jellegű.

Mit szólnának a Fidesz szavazói, ha Horn, Medgyessy, Gyurcsány vagy Bajnai a közmédiumokat elképesztően primitív, de még ennél is elfogultabb politikai propagandájuk terepévé silányítanák, s oda fideszes politikusokat nem engednének be, ellenben állandóan szapulnák őket? Mit szólna a Fidesz-tábor, ha a bal-balközép egyik kormányfője közel ötszáz propagandamédiummal létrehozna egy elképesztő méretű, közpénzből működő hazugsággyárat, amely – nagyobb részt közpénzből – legalább négyszer annyi emberhez ér el, mint a független médiumok? Mit szólnának a sajtószabadság teljes lábbal tiprásához?

Mit szólna a Fidesz-szavazó, ha Horn, Medgyessy, Gyurcsány vagy Bajnai vezetésével az új alkotmányt kizárólag a kormánypártok, vagyis kizárólag saját ízlésük szerint alkotnák meg, s azt úgy fogadtatnák el, hogy nem is törekszenek semmiféle megegyezésre és egyetértésre az ellenzékben lévő Fidesszel? Majd kihirdetnék húsvét napján, mint a nemzetegyesítés nagy művét? Utána mit szólnának, ha az így elfogadott alapdokumentumot gránitszilárdságúnak mondanák, s utána rövid időn belül több mint tízszer módosítanának? Minden esetben saját aktuálpolitikai és pillanatnyi hatalmi érdekeik szerint.

Mit szólna a Fidesz-szavazó, ha a Horn-, Medgyessy, Gyurcsány- vagy Bajnai-kormány minden egyeztetés nélkül úgy alakítaná át a választási és választójogi rendszert, hogy az csak a saját hatalmon maradását segítené elő, így minden közjogi és hatalmi eszközzel akadályozva a másik oldal lehetőségeit, így próbálva kiiktatni a politikai váltógazdaságot? Megszüntetve ezzel a parlamentáris demokrácia legfőbb alapelvét, hogy az ellenzéknek épp olyan esélye van leváltania a kormányt, mint annak, jó munka esetén, a helyén maradnia?

Vajon mit szólna a Fidesz-szavazó, ha a Horn-, Medgyessy-, Gyurcsány- vagy Bajnai-kormány parlamenti többségére támaszkodva, kijátszva a parlamenti demokrácia előkészítő és egyeztető mechanizmusait, törvény-előterjesztések sorát nyújtaná be egyéni képviselői indítványként, hogy egy-két nap alatt átverje azt a törvényhozáson? Ráadásul a törvény-előterjesztést papíron jegyző országgyűlési képviselőnek a beterjesztett anyaghoz nincs köze. Sőt, a legtöbb esetben nem is ismeri azt.

Mit szólna a Fidesz-szavazó ahhoz, ha bírósági szervezet szakmainak nevezett, de valójában politikai átalakításával leváltanák a legfőbb bírósági szervezetek vezetőit, egy sor bírót pedig a nyugdíjkorhatár leszállításával azért küldenének el, mert azt feltételezik róluk, hogy nem a regnáló kormánypárthoz, hanem a Fideszhez húznak? Majd a bírósági szervezetet irányító legfőbb testület élére kineveznék az egyik legbefolyásosabb politikusuk, az egyébként az új alkotmányt kidolgozó emberük nejét?

Mit szólna a Fidesz-szavazó, ha a Horn-, Medgyessy-, Gyurcsány- vagy Bajnai-kormány korábbi és nem éppen feddhetetlen politikusát nevezné ki 12 évre a közpénzeket ellenőrző Állami Számvevőszék (ÁSZ) élére, s ugyancsak saját emberét tenné meg a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) vezetőjévé? S egyikük az ellenzéki pártok büntetésében, másikuk pedig a piaci verseny ellehetetlenítésében szerezne magának múlhatatlan érdemeket – az elvileg független hivatal élén – saját kormányánál?

Mit szólna a Fidesz-szavazó, ha ellenzékben lévő pártja azt látná a Horn-, Medgyessy-, Gyurcsány- vagy Bajnai-kabinettől, hogy a kormány állandósult államinak beállított, de folyamatos pártpolitikai propagandát nyomna „tájékoztatás” címszó alatt? És mit szólna a Fidesz-voksoló, ha a bal-balközép kormányok olyan népszavazásokra és konzultációkra szórnák el a tízmilliárdokat, amelyek olyanképpen kimódoltak, hogy csak egyféleképpen lehet válaszolni rájuk, mert a kérdésben már a „helyes” válasz is benne van? Vagy olyan kérdéseket tennének fel, amelyek nemhogy fontossága és időszerűsége, de célszerűsége sincs, csupán a saját táboruk összetartását és megerősítését segíti elő közpénzből?

Mit szólna Fidesz-tábor, ha mondvacsinált okokból olyan ál-alapítványokba szerveznék ki a csaknem teljes magyar felsőoktatást, amelyet továbbra is az állam, azaz az adófizetők finanszíroznak? De az összes döntési jogkör, időhatár nélkül a Horn-, a Medgyessy-, a Gyurcsány- vagy a Bajnai-kormány politikai kinevezettjeinek és kegyeltjeinek kezébe kerülne?

Mit szólna a Fidesz-tábor, ha az autópályák és autóutak üzemeltetését – előre garantált jókora haszonnal – Horn, Medgyessy, Gyurcsány vagy Bajnai legjobb gyerekkori barátjának adnák át 35 évre? És mit szólna a Fidesz-tábor, ha a bal-balközép miniszterelnökökhöz közel álló üzleti körök minden jelentős állami és önkormányzati közbeszerzést behúznának, s annyi pénzük lenne, hogy abból kilóra felvásárolnák a tokaji borvidéket, a Balatont, a Velencei- és a Fertő-tavat és környékét, valamint a Dunakanyart, és végül az egész országot?

Mit szólna a Fidesz-szavazó, ha a Horn-, a Medgyessy, a Gyurcsány- vagy a Bajnai-kormány azt állítaná több mint 46 ezer Covid-halott gyászos és magyarázhatatlan mérlegével: annak ellenére jó volt a járványkezelés, hogy a népességszámhoz viszonyítva ez világviszonylatban az egyik legrosszabb szám, s amely mögött egyéni és családi tragédiák tízezrei állnak?

Mit szólna a Fidesz-szavazó, ha a Horn-, a Medgyessy-, a Gyurcsány- vagy a Bajnai-kormányok több mint tizenkét éves működése után olyan kétségbeejtő állapotban lenne az egészségügy, hogy a kisvárosi kórházak mellett már megyei kórházak és egyetemi klinikák is felfüggesztik sok-sok osztályuk tevékenységét, területi ellátatlanságot okozva, mert rossz kormányzásuk miatt tartós és kezelhetetlen orvos- és ápolóhiány alakult ki? És mit szólna a Fidesz-szavazó, ha egy önző, érdek-vezérelt és buta intézkedéssorozat részeként a felsőoktatás széles kapuját becsukná a Horn-, Medgyessy-, Gyurcsány- vagy Bajnai-kormány, másrészt leszállítaná a tankötelezettséget 16 évre?

***

Mit szólna a Fidesz-szavazó, ha azt tapasztalná nap mint nap, hogy a Horn, Medgyessy, Gyurcsány vagy Bajnai vezette kormány csak a gyűlöletet szítaná vele/velük szemben? De nem folytatom a sort!

Ennél sokkal kevesebbért már lángokban állt a Szabadság tér és a Magyar Televízió egykori épülete. Talán lángokba borítanák az egész országot, százezres demonstrációk állandó helyszíne lenne a főváros, tízezreseké a megyeszékhelyek, két-két és fél millió aláírást gyűjtenének össze és az összes nemzetközi fórumhoz fordulnának nemzethalált, országvesztést, tudatos pusztítást kiáltva. Talán még Bayer Zsolt is – nehézkesen és kicsit zihálva – felmászna egy tüntetésen épített barikád tetejére és karddal a kezébe űzné a tömeget a csak halált, pusztulást és jövőtlenséget jelentő alattomos hatalommal szemben. Aztán ügyesen hátra maradna, hogy a rendőrattakból azért kimaradjon.

Ám a felsorolt „intézkedésekért” az igen különböző színvonalon teljesítő, de a demokratikus alapértékeket meg nem tagadó Horn-, Medgyessy-, Gyurcsány- és Bajnai-kormányok aligha tehetők felelőssé. A legnagyobb rosszindulattal sem lehet őket azzal vádolni, hogy tevékenységük a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására irányult volna. Hogy az államot akarták volna foglyul ejteni. Az ilyen törekvésekkel szemben, mondja ki még az Alaptörvény is, törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni. Ha végignézünk azon, mi történt 2010 májusa óta ebben az országban, akkor volna teendő! De a Fidesz-szavazó, ha Orbán van hatalmon, nemhogy rábólint erre, hanem lelkesen helyesli, és ami még rosszabb: buzgón indokolja az indokolhatatlant. Pedig csak nézőpontot kellene váltania, hogy mindez érthetővé és világossá váljon…