oktatás;teljesítmény;értékelés;pedagógusok;Belügyminisztérium;tesztelés;

2023-04-11 17:21:00

Titokban, értelmezhetetlen feladatokkal zajlik a tanárok teljesítményértékelése a Pintér-féle új rendszer tesztelésén

Nevük elhallgatását kérő, tesztelésre kötelezett pedagógusok számoltak be a furcsa pontozási módszerekről.

Amint azt lapunk elsőként megírta, mintegy 35-40 köznevelési intézmény bevonásával tesztelik a pedagógusok munkájának vizsgálatára kidolgozott új rendszert.

Szó sincs egyéni fejlesztési tervekről, a szakmai munka színvonalát javító feladatokról, olyan pluszfeladatokat kell vállalniuk a résztvevőknek, ami nem is alapfeladatuk – írja a hvg.hu névtelenül nyilatkozó pedagógusok elmondására és az általuk megismert dokumentumokra hivatkozva. Egyelőre az is titkos, hogy hol tesztelik a Pintér Sándor nevével fémjelzett pedagógus értékelési rendszert, hol alkalmazzák az úgynevezett pilot-programot.

Az egyik tanár szerint nekik hivatalosan március 16-án jelentették be, hogy „megnyerték” a pilot programban való részvételt. A pedagógusoknak vállalniuk kellett három célt, amely nem alapfeladat. Ezek között szerepelt például dokumentumok módosítása, osztályozó vizsga lebonyolítása, versenyeztetés, korrepetálás, tanórán kívüli programok szervezése. Ezeket több tíz ponttal jutalmazzák, elvileg lesznek majd óratervek is, de részleteket a beavatottak sem ismerik.

Január elején a Népszava írta meg elsőként, hogy Pintér Sándor belügyminiszter rendszeres belső teljesítményértékelést tervez a köznevelési intézményekben. Így a pedagógusoknak, igazgatóknak minden tanévben túl kell majd esniük ezen, a gyengén teljesítők anyagilag is rosszul járhatnak. Lapunk ugyancsak elsőként számolt be a még nagyobb felháborodást keltő belügyminisztériumi javaslatról, amely megszüntetné a pedagógusok közalkalmazotti jogviszonyát s a nevelőtestületek szakmai önállóságát is jelentősen korlátozná.

Most kiderült, diákok is kérdőívekkel segítik a tanári értékeléseket. A 14-15 éves tanulóktól olyan kérdésekre várnak választ, hogy például „az iskola az elsajátítandó szakmai tartalmak kialakítása során figyelembe veszi-e azoknak a vállalkozásoknak a véleményét, ahol a tanulók munkaszerződéssel tanulnak”.

A pilot programokban résztvevők beszámolói szerint az értékelési rendszer önfejlesztésről ír, ilyen általánosságokkal együtt: „tanulási-tanítási tevékenysége során alkalmazza az olyan korszerű módszereket, mint a kooperatív módszertan, a digitális tanulás, az önálló tanulás, a projektmódszer”.

– fogalmazott tömören az egyik tesztelő pedagógus.