köztársasági elnök;Sulyok Tamás;

Sulyok Tamás: A kegyelmezésben a legszélesebb transzparencia híve vagyok

Burkoltan ugyan, de kritikával illette az Európai Uniót is, amiért bálvánnyá vált a jogállamiság.

Bár megválasztott köztársasági elnökként, de egyben még az Alkotmánybíróság elnökeként is állok itt a Tisztelt Ház előtt, amely némiképp behatárolja a lehetőségeimet - jelentette ki a megválasztott köztársasági elnök hétfő este az Országgyűlésben.

Sulyok Tamás azt mondta, nem volna sem elegáns, sem helyénvaló, az országgyűlésben egyébként szokásos és oda illő politikai beszéddel megnyilvánulnia. „Ez a tilalom tökéletes összhangban van személyes lelki alkatommal és életutammal, amely a jogi pálya bejárásáról szólt, a legszabadabb ügyvédségtől a legnemesebb alkotmánybírói munkáig" - fűzte hozzá. Kifejtette, hogy számára minden hatalom csak a jog keretei közt értelmezhető.

„Láthatjuk, hogy a jogállam jogilag korrekten definiált fogalma hogyan vész el, hogyan alakul át eszményből bálvánnyá a jelenlegi Európában, a tisztán haszonelvű politikai megközelítés során. Számomra a politikai megközelítések főleg akkor és annyiban váltak érzékelhetővé, ha azok a közjog által meghatározott jogi keretrendszerben értelmezhetők voltak” - tett egy alig félreérthető utalást az Európai Unió (EU) jogállamisági eljárásra.

Azt ígérte, a köztársasági elnöki székből is az alkotmányos alapjogok és értékek méltányos kiegyenlítésén fog munkálkodni. 

Egyúttal bizalmat szeretne építeni az előítéletektől mentes, kölcsönös meghallgatás és megértés révén. Mint mondta, magyarsága emberi léte alapvető mozgásformája. Beszélt arról is, hogy a népszuverenitás kérdését is az alkotmányok szemüvegén keresztül tudja megközelíteni. „Szilárd álláspontom volt mindig, hogy a szuverenitás fogalmilag oszthatatlan, ezért az Európai Unió tagállamai, így hazánk sem szuverenitást, hanem hatásköröket ruháznak át az Unióra, és mindezt nem öncélúan, hanem azért teszik, mert azok közös gyakorlása hatékonyabb, mintha azokat a tagállamok maguk gyakorolnák„ - mondta. Jelenleg nincs egységes európai politikai nemzet, hanem kizárólag a tagállamok politikai nemzetei értelmezhetők államalkotó tényezőkként - osztotta meg vélekedését.

Az államfő azt hangoztatta, az Alaptörvény által meghatározott keretek közt, annak értékrendje szerint jogászként kíván működni. „Bizonyos hatáskörökben -  például a kitüntetések, kegyelmezés -  a lehető legszélesebb transzparencia biztosításának a híve vagyok” - fogalmazott.

Sulyok Tamás kitért arra is, hogy a nehézségekkel küzdők, az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe kerültek, vagy a magukról gondoskodni nem képesek, szenvedők, az idős, a beteg vagy éppen a magányos emberek mindig számíthatnak figyelmére és támogatására. 

„Minden cselekedetemmel azt az egységet szeretném kifejezni, hogy mi magyarok, egy több, mint ezer éves történelemmel bíró, büszke, európai és a jogot minden eszközzel érvényesíteni elszánt nép vagyunk, és mindezt meggyőződésből, érzelmektől vezérelve és humorral átszőve vagyunk képesek megtenni. Ezt nehezen fogják megérteni Európában, ahogy Deák Ferenc idején sem nagyon értették meg”

- tette hozzá.