Kína;Orbán Viktor;

Chung Kuo magyar Tábornoka

Hosszabb időt eltöltve külföldön laza foglalkozással, sok olyan információt lehet szerezni, amelyeket hivatalos fórumokon vagy idegenvezetőktől nem. Egy teljes évet töltöttem Tajvanon, és összesítve fél évet Kínában, Vietnámban, Japánban. Tapasztalataim alapján tájékoztatok a más országokétól eltérő magyar és kínai (kül)politikáról.

Hazánk omnipotens vezetője nem pávatáncot, hanem életveszélyes kötéltáncot jár. Alternatíva előtt áll, vagy eleget tesz valamennyi követelménynek az EU-s pénzek folyósításáért, vagy inkább lemond róluk. Az uniós pénzek csak a jogállamiság helyreállítása és a korrupciós ügyek vizsgálata után érkeznének. A jogállamiság helyreállítása és a korrupciós ügyek vizsgálata a kormány bukását, a Fidesz-politikusok letartóztatását jelentené (akadna, aki vádalkut kötne). Ezért szükségszerű a hatalmon maradás, azaz a másik alternatíva választása.

***

Kínát nem értik – állítják a kínaiak. Politikai elemzők, szakértők értelmezik Kína különleges, minden más hatalomtól eltérő politikáját, de nem vesznek tudomásul egy történelmi tényt: Chung Kuo (Központi Nemzet/Birodalom), azaz Kína a világ egyetlen államalakulata, amelynek expanzív, pragmatikus politikai-gazdasági diktatúrája 4500 éve stratégiailag változatlan. Csupán taktikailag alkalmazkodott a történelem folyamán beállt megváltozott körülményekhez, így a Mandarinból Császár, végül pedig kommunista Államelnök lett. A világ minden más ősi államalakulata megszűnt, vagy teljesen átalakult többször is.

Chung Kuo tartományait generális/általános hatalommal felruházott Tábornokok vezették. (Számos Tábornok a Mandarinhoz/Császárhoz való kétségbevonhatatlan lojalitásból utódnemzésre képtelen eunuch volt – kínai módra, levágott hímvesszővel.) 

Mao Ce-Tung és Hruscsov 1961-es találkozóján a kínai párt- és állami vezető elutasította a kommunista pártok és mozgalmak szovjet irányítását, mondván, ehhez az ősi múltjuk alapján a kínaiak jobban értenek.

A Mandarin/Császár kénye-kedve szerint likvidált embereket, közösségeket. Kínában nem jöhetett létre arisztokrácia, mert aki nem tűnt lojális alattvalónak, azt családjával együtt kilenc rétegben kiirtották. A tömegmészárlás csupán incidens; az 1947 februári incidensben például 16 ezer embert öltek meg Tajvanon, az 1989. június 4-i incidensben a Tienanmen téren ezrek haltak meg. A Központi Birodalomban a Mandarin/Vezető személyisége, uralkodói tevékenysége sokféle volt, akár másutt a világban, és ugyanígy a dinasztiaváltás is sokféleképpen történt. A pragmatikus Kína véres történetében ismeretlen értelmetlenség a vallásháború. Emberek, közösségek likvidálásához nincs szükség vallási-ideológiai okokat keresni. Az 1839-1842-es ópiumháború idején például nem keresztényüldözés történt, hanem az ópiumot a Központi Birodalomba csempésző és eladó angolokat, a misszionáriusokkal együtt likvidáltatta a Császár.

Kína sok mindent feltalált, onnan származik a selyem, a tea, a porcelán, a puskapor, a könyvnyomtatás, valamint a telefonközpontok tervezésénél is alkalmazott, ún. matematikai kínai maradéktétel, viszont valamennyi vallást importálta. 

A konfucianizmus nem vallás, hanem filozófia. Konfuciusz 2500 éves tanítása: „Ne tégy olyat, amit nem szeretnél, ha más tenne veled”. Konfuciusznak menekülnie kellett, mert tanítása korlátozta volna a Mandarin vagy a Tábornokok önkényét. A társadalmi szokásokban, a mindennapi életben azonban mind a mai napig követhették és követik is tanítását: a kínaiak, távol-keletiek kedvesek, udvariasak. Konfuciusz gondolatait és a buddhizmust a Da Xue (Nagy Tanulás) egyetemeken ismertették. Az első, európai értelemben vett, tudományos kutatásokat is végző egyetem az 1905-ben Sanghajban alapított Fudan Da Xue.

Vallási közösségek és egyéb csoportosulások szabadon működhettek, különleges szokásaikat gyakorolhatták. Buddhista pagoda-szertartások, éttermek ma is működhetnek, de a dalai láma csak helytartóként szólhatna bele a tibeti ügyekbe, azaz ha szolgálná a Mandarin utódját, a kommunista Államelnököt. A mohamedánok étkezhetnek, öltözködhetnek, imádkozhatnak szokásaik szerint, de nem követelhetik, hogy a Korán előírásai és az iszlám hagyományok szerint élhessenek, külföldről mullahot hívhassanak. A római pápa nem nevezhet ki püspököt, csak jóváhagyhatja azt, akit Kína javasol. A történelem folyamán néhány tartomány sikeresen elszakadt, erre az elnevezések utalnak: például Pe-King/északi főváros; Nan-King/déli főváros; Tung-King/keleti főváros, aminek japán megfelelője To-Kyo.

Az utolsó kínai Császár, a gyerek Pu Ji uralkodását Szun Jat-szen, a Kuomintang vezetője döntötte meg 1912-ben, és lett a Kínai Köztársaság elnöke. Utóda előbb a Kuomintang élén, majd a kínai elnöki poszton Csang Kaj-sek volt. 1949-ben a kommunista Mao Ce-tung vezette hadsereg vette át a hatalmat, kikiáltották a Kínai Népköztársaságot, Csang Kaj-sek pedig Tajvanra menekült. A Központi Birodalmat továbbra is Csang Kaj-sek képviselte az ENSZ-ben, amelynek Kína alapító tagja. 1971 júliusában Kissinger amerikai külügyminiszter Pakisztánból titokban Pekingbe repült, és előkészítette a kommunista Kína diplomáciai elismerését, ami után az ENSZ-ben Mao Ce-tung váltotta fel Csang Kaj-sek képviseletét. Tajvan eközben amerikai befolyás alatt marad. Ebben állapodott meg 1972-ben Nixon amerikai elnök Pekingben Mao Ce-tung kínai elnökkel. Tajvan (Republic of China) kínai tartomány, csak a Kínai Népköztársaságtól eltérő, független politikát folytat. Amelyik országban a kommunista Kínának diplomáciai képviselet van, ott nem lehet Tajvannak képviselete, és fordítva. Ezzel az ismertetéssel talán megérthetjük Kínát.

***

Chung Kuo világszerte gazdasági előnyökre törekszik, Beruházásokhoz, ásványi kincsek kiaknázásához kölcsönt ad, amelyet az adós vásárlással törleszt. Távoli országokban, amelyek soha nem voltak a Központi Birodalom tartományai, Kína nem avatkozik a politikai életbe, csak gazdasági befolyásra, függőségre törekszik – a Tábornokok szerepét az üzletemberek vették át. Chung Kuo nem szól bele a nemzetközi konfliktusokba, támogatásnak tűnő segítséget nyújt a konfliktusok résztvevőinek, gazdasági előnyök reményében. Chung Kuo mai Tábornokai révén profitál, a világpiac nagyobb értékben vásárol kínai érdekeltségű árut, mint amennyit Kína importál. Ez sérti a jelentős gazdasági értékeket produkáló országok érdekeit, de közömbös a gazdasági törpék, így Magyarország számára.

Hatalmának megtartása végett hazánk vezetője kénytelen szövetségesei ellen politizálni, és lemondani az uniós pénzekről, „ami nekünk jár”. Sebaj, Kína ad kölcsönt, akármennyit, akármikor. A kölcsön törlesztése áruvásárlással történik, amit külkereskedőink haszonnal továbbadhatnak. Hazánk vezetője Chung Kuo Tábornokává avanzsál, és a magyar gazdaságot nyereségessé teszi. A nyereségből csak a Tábornok stábja részesül, de nem a munkavállalók. A magyar munkavállalók, európai génjeikkel, külföldre távoznak és asszimilálódnak, az utódok pedig csupán emlékezni fognak magyar származásukra. Az új magyar állampolgárok jól képzett, szorgalmas, kedves távol-keletiek lesznek – nem európai génekkel. Az intenzív akkugyártás környezetszennyezése országunk életszféráját lakhatatlanná és tönkreteszi. A Tábornok utódai pedig kénytelenek folytatni az akkugyártást. Tábornokunk győzött.

***

Elkeserítő jövőkép. Vigasz, hogy ezt már nem érem meg.