Orbán vircsaftot kiáltott – A külföldi gazdák javára döntött az Európai Bíróság

Publikálás dátuma
2019.05.21. 12:12

Fotó: Szalmás Péter / Népszava
Nem tudta megmagyarázni a magyar kormány, miért szüntette meg kártalanítás nélkül a nem rokonok haszonélvezeti jogát a földtörvényre hivatkozva.
Magyarország a területén fekvő mezőgazdasági földterületeken közvetlenül vagy közvetetten más tagállambeli állampolgárok javára fennálló haszonélvezeti jogok megszüntetésével nem teljesítette a tőke szabad mozgásának elvéből és a Chartában biztosított tulajdonhoz való jogból eredő kötelezettségeit – közölte az Európai Bíróság. Hozzátették, hogy az EUM-Szerződésben előírt alapvető szabadság korlátozásának igazolására törekvő tagállamnak ügyelnie kell a Chartában biztosított alapvető jogok tiszteletben tartására is. A közleményben felidézik, hogy 2013-ban Magyarország elfogadott egy szabályozást, melynek értelmében a Magyarországon fekvő mezőgazdasági területeken fennálló haszonélvezeti jogok kizárólag az érintett föld tulajdonosának közeli hozzátartozója javára alapítható vagy tartható fenn. E szabályozás, amely különösen a más tagállambeli állampolgárok helyzetét érintette, előírta, hogy a jogi személyek vagy a tulajdonossal ilyen rokoni kapcsolatban nem álló természetes személyek javára alapított haszonélvezeti jogok 2014. május 1-jén megszűnnek.
2018. március 6-ai, két egyesített előzetes döntéshozatali ügyben hozott ítéletében a bíróság kimondta, hogy a szóban forgó szabályozás a tőke szabad mozgásának nem igazolt korlátozásának minősült.

A kötelezettség megállapítása iránti jelen eljárásban az Európai Bizottság annak megállapítását kéri a bíróságtól, hogy Magyarország azáltal, hogy előírta a tulajdonossal közeli hozzátartozói viszonyban nem álló személyek javára alapított haszonélvezeti jogok megszüntetését, nem teljesítette a tőke szabad mozgásának elvéből és az Európai Unió Alapjogi Chartájának a tulajdonhoz való jogra vonatkozó 17. cikkéből eredő kötelezettségeit. Keddi ítéletében a bíróság megállapítja, hogy mivel a vitatott megszüntetés a más tagállambeli állampolgárok javára közvetlenül vagy közvetetten (valamely jogi személy révén) fennálló haszonélvezeti jogokat érinti, az a tőke szabad mozgása elvének korlátozásának minősül, melyet a jelen ügyben az arányosság elvének megfelelően nem igazolhat az a tény, hogy Magyarország a mezőgazdasági területeket az azokat megművelő személyek számára kívánja fenntartani és meg kívánja akadályozni e területek spekulatív célú megszerzését, sem a magyar jogalkotó azon feltételezett szándéka, hogy szankcionálja a devizagazdálkodásra és a mezőgazdasági területek megszerzésére vonatkozó nemzeti szabályozás megsértését, melyet állítólagosan a haszonélvezeti jogok külföldi megszerzői követtek el. A bíróság azt is hangsúlyozza, hogy
amikor valamely tagállam egy vagy több alapszabadság nemzeti szabályozás általi korlátozásának igazolására törekszik, e szabályozás uniós joggal való összeegyeztethetőségét mind a Szerződésben és a Bíróság ítélkezési gyakorlatában az említett alapszabadság korlátozásának igazolására előírt kivételekre, mind a Charta által biztosított alapvető jogokra tekintettel kell megvizsgálni.

Ugyanis ezen alapvető jogokat az uniós jog által szabályozott valamennyi tényállásra alkalmazni kell, így akkor is, amikor valamely tagállam a fent hivatkozott alapvető szabadságok korlátozásának általános tilalma alóli kivételt kíván érvényesíteni. Emellett megállapítják, hogy
a haszonélvezeti jogok vitatott szabályozás általi megszüntetése a Charta értelmében vett tulajdontól való megfosztásnak minősül.

Ezzel kapcsolatban a bíróság szerint – noha a Charta lehetővé teszi a közérdeken alapuló ilyen megfosztást a törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel, valamint az ezáltal elszenvedett veszteségekért kellő időben fizetett méltányos összegű kártalanítás mellett – a haszonélvezeti jogok szóban forgó megszüntetése nem felel meg e feltételeknek. Ugyanis, noha a Magyarország által felhozott igazolások főszabály szerint ilyen közérdeknek minősülhetnek, úgy tűnik, hogy az érintett korlátozás valójában nem az e tagállam által hivatkozott célkitűzéseket követi és nem felel meg az arányosság követelményének sem.
Ráadásul a vitatott szabályozás semmiféle rendelkezést nem tartalmaz a haszonélvezeti jogaiktól így megfosztott jogosultak kártalanítását illetően.

Következésképpen a vitatott szabályozásban előírt tulajdontól való megfosztást nem igazolja közérdekű célkitűzés, és ahhoz nem kapcsolódik kellő időben fizetett méltányos összegű kártalanítást biztosító rendszer, ezért az sérti a Chartában előírt tulajdonhoz való jogot. Ilyen körülmények között a bíróság kimondja, hogy
a vitatott szabályozás elfogadásával Magyarország nem teljesítette a tőke szabad mozgásának elvéből és a Chartának a tulajdonhoz való jogra vonatkozó rendelkezéséből eredő kötelezettségeit

– áll a közleményben.

Szerző

326,61 forinton az euró

Publikálás dátuma
2019.05.21. 06:33
Képünk illusztráció
Fotó: Tóth Gergő / Népszava
Minimálisan mozdult csak el a forint jegyzése kedd reggelre a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben hétfő estéhez képest.
Az euró árfolyama a hétfő esti 326,44 forintról 326,61 forintra erősödött röviddel hat óra után. A dollár a hétfő esti 292,32 forintról 292,59 forintra drágult, a frank viszont 289,85 forintról 289,79 forintra gyengült. Az euró árfolyama sem változott érdemben a dollárral szemben, hétfő este 1,1167 dolláron, kedden kora reggel 1,1161 dolláron jegyezték. 
Szerző
Témák
forint euró dollár

7000 munkást küld el a Ford

Publikálás dátuma
2019.05.20. 21:55

Fotó: BILL PUGLIANO / Getty Images / AFP
A szellemi munkakörökből építenek le, a nyitott pozíciókat befagyasztják. 600 millió dollárt akarnak spórolni.
Hatalmas átszervezésebe kezdett a Ford Motor, írja az Euronews. A hírt e-mailben tudatta alkalmazottaival a vállalat vezérigazgatója: 600 millió dollárt akarnak spórolni, amihez a munkavállalók 10 százalékát kell elküldeniük.
Ez világszerte 7000 embert érint, akiket augusztus végéig bocsátanak el. A szellemi munkakörökből építenek le, a nyitott pozíciókat befagyasztják.
Az autóiparban lezajló átalakulások Magyarországon is hullámokat vetnek: múlthéten derült ki, a Mercedes felfüggeszti a kecskeméti gyár bővítését.
Szerző