Előfizetés

Lakcímet kérnek Mikuláskor

Több mint százezer ember nem tud megfelelő lakcímet létesíteni ma Magyarországon. Ezen belül több mint 60 ezernek nincs érvényes lakcíme, több mint 20 ezer ember csak úgynevezett települési szintű lakcímmel rendelkezik és több mint 6000 embernek csak tartózkodási címe van.

Ők nemcsak attól szenvednek, hogy nincs biztonságos lakhatásuk, de attól is, hogy számtalan alapvető közszolgáltatáshoz (például szociális és egészségügyi ellátás, oktatás) nem jutnak hozzá.

Ez a probléma különösen súlyosan érinti a gyerekeket. Csaknem 4500 kiskorúnak nincs érvényes lakcíme, ami lényegében minden ellátásból kizárja őket és 1500 kiskorúnak csak település szintű lakcíme van, ami nagyon megnehezíti, hogy hozzájussanak az ellátásokhoz. Több tízezerre tehető azoknak a gyerekeknek a száma, akik a szülei lakcím problémája miatt szenvednek hátrányt.

Miután ez a helyzet sérti a gyermekek jogait, amelyeket nemzetközi szerződések, az Alaptörvény, valamint a Gyermekvédelmi törvény biztosít a számukra, ezért az Utcajogász civil szerveződés az alapvető jogok biztosához fordult, amelyben állásfoglalást kérnek az ügyben. Ezen kívül A Város Mindenkiével közösen nyílt levéllel fordulnak Balog Zoltánhoz a probléma orvoslása érdekében. A petíciót december 6-án, Mikulás napján adják át az emberi erőforrások miniszterének.

Jövőre több díjtól és illetéktől is búcsúzunk

A kormány az Országgyűlés elé terjesztette az illetéktörvény módosítását, amelyben több díj és illeték megszüntetését javasolja.

 Így mentes lesz:

 • az anyakönyvi kivonat

 • a lakáscélú állami támogatás igényléséhez kapcsolódó ügyintézés

 • a fennálló biztosítási jogviszonyt igazoló egészségbiztosítási pénztári hatósági bizonyítvány

 • a közműpótló talajvízkút létesítésének, átalakításának, megszüntetésének engedélyezése

 • az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokról történő hatósági bizonyítvány

 • a korlátolt felelősségű társaság, az egyéni cég, a közkereseti társaság és a betéti társaság bejegyzésére irányuló cégbírósági eljárás

 • a szállásadói nyilatkozat

 • a személyiadat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos nyilvántartásba vétel

 • a Magyarország területén kívül élő magyar állampolgárok nyilvántartásba vétele

 • a 18. életévüket be nem töltött személyek mentesülnek az általános tételű közigazgatási eljárási illeték megfizetése alól

 • a 65. életévét betöltött személy részére kiállított magánútlevél

 • az építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó hatósági bizonyítvány kiadása iránti illeték 3000 forintra csökken

 • az öntözési berendezések engedélyezési eljárása során az igazgatási szolgáltatási díj

 • két alkalommal az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezése

 • a gondokság alá helyezés iránti eljárásban a bíróság is mentesül a nem hiteles tulajdonilap-másolat díja alól

 • a korlátolt felelősségű társaság, az egyéni cég, a közkereseti társaság és a betéti társaság bejegyzése esetén a cégbírósági eljárás illeték és a közzététel

 • az igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő bejegyzése és a szakterület kiterjesztése.

Jövőre több díjtól és illetéktől is búcsúzunk

A kormány az Országgyűlés elé terjesztette az illetéktörvény módosítását, amelyben több díj és illeték megszüntetését javasolja.

 Így mentes lesz:

 • az anyakönyvi kivonat

 • a lakáscélú állami támogatás igényléséhez kapcsolódó ügyintézés

 • a fennálló biztosítási jogviszonyt igazoló egészségbiztosítási pénztári hatósági bizonyítvány

 • a közműpótló talajvízkút létesítésének, átalakításának, megszüntetésének engedélyezése

 • az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokról történő hatósági bizonyítvány

 • a korlátolt felelősségű társaság, az egyéni cég, a közkereseti társaság és a betéti társaság bejegyzésére irányuló cégbírósági eljárás

 • a szállásadói nyilatkozat

 • a személyiadat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos nyilvántartásba vétel

 • a Magyarország területén kívül élő magyar állampolgárok nyilvántartásba vétele

 • a 18. életévüket be nem töltött személyek mentesülnek az általános tételű közigazgatási eljárási illeték megfizetése alól

 • a 65. életévét betöltött személy részére kiállított magánútlevél

 • az építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó hatósági bizonyítvány kiadása iránti illeték 3000 forintra csökken

 • az öntözési berendezések engedélyezési eljárása során az igazgatási szolgáltatási díj

 • két alkalommal az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezése

 • a gondokság alá helyezés iránti eljárásban a bíróság is mentesül a nem hiteles tulajdonilap-másolat díja alól

 • a korlátolt felelősségű társaság, az egyéni cég, a közkereseti társaság és a betéti társaság bejegyzése esetén a cégbírósági eljárás illeték és a közzététel

 • az igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő bejegyzése és a szakterület kiterjesztése.