Lapunk felelős szerkesztője ülni fog

Publikálás dátuma
2017.05.23. 08:22

Lapunk felelős szerkesztője tehát mégis fog „ülni". Ránk fogták, hogy lapunkban politikai irányú czikkek jelentek meg és minthogy nincsen kaucziónk (10,000 frt), tehát az olyan luxust, mint a milyen egy politikai czikk, nem is engedhetünk meg magunknak. Pedig becsületünkre mondjuk, hogy eszünk ágában sem volt politikai czikkeket közölni és nem fogjuk tenni ezután sem mindaddig, mig az erre való szabadalmat 10,000 osztr. ért. forinttal meg nem váltjuk. A kir. kúria ugyanis helybenhagyta a kir. tábla ítéletét, mely szerint Radó elvtársunk egy havi fogházat lesz kénytelen elszenvedni saját élelmezése mellett és 20 frt pénzbírságot lefizetni a mi magyar sajtószabadságunk szent oltárára.

Le fogja ülni elvtársunk ezt a rá mért egy hónapot, meg is fogjuk fizetni a bírságot, de le fogjuk vonni a tanulságot ebből a pörből. Elvtársak, fogjunk hozzá és teremtsük meg a szükséges összeget, hogy napilapot adhassunk ki. Adakozások, gyűjtések, vigalmak jövedelme stb. lehetőséget nyújthatnak erre. Iparkodjunk ezt mentől előbb megvalósítani, hogy naponként nézhessünk szemébe a szocziáldemokráczia ellenségének, hogy naponként olvashassuk rá az ő bűneit, az ö mulasztásait, az ő képtelenségét és az ő zsarnokságát.

Szerző