Don kanyar – Megsemmisült a második magyar hadsereg

Publikálás dátuma
2018.01.13 11:00

Fotó: /
75 éve történt: „A magyar csapatok sikerrel verték vissza ellenséges kötelékek támadókísérleteit” – így szóltak a hírek a doni katasztrófa másnapján

Német katonai körökben — anélkül, hogy a részletekre kiterjeszkednének — megerősítik, hogy a keleti arcvonal fontosabb szakaszain változatlanul súlyos harcok folynak. A hivatalosan közölt adatokból kitűnik a szovjet tartalékoknak a. német állásokra gyakorolt erős nyomása, amivel kapcsolatban Berlinben megjegyzik, hogy a vörös hadseregnek nyilván továbbra is sikerül tartalékait aránylag akadálytalanul átjuttatnia a befagyott. Volga alsó folyásán Sztálingrád és Asztrachán között. Másként, nem találnak magyarázatot a Kalmük-pusztán működő, meglehetősen nagy szovjet erők megjelenésére. Ezeknek a tartalékoknak az összetételére vonatkozólag berlini illetékes helyen kiemelik a csapatok vegyes összetételét. Megállapítják, hogy a vörös hadsereg tartalékcsapatai részben jól felszerelt szibériai hadosztályokból állanak, részben igen fiatal és idős emberekből s a jelek arra mutatnak, hogy ezeket a rendes keretekbe nem tartozó embereket határozott rendszer szerint kapcsolják be, úgyhogy megjelenésüket nem szabad feltétlenül a Szovjetunió embertartaléka kezdődő hiányának jeléül tekinteni. Tájékozott katonai körökben kifejezetten rámutatnak arra, hogy ezeknek a tartalékoknak a harci erejét ez a szokatlan körülmény nem gyengíti. Hibás volna — állapítják meg Berlinben —, hogyha a pillanatnyilag működő hadseregek átütő erejét ezeknek az embercseréknek következtében lekicsinyelnék.

A Don középső szakaszán — a magyar csapatok arcvonalával szemben — aránylagos nyugalom uralkodik. A véderő-főparancsnokság keddi jelentése kiemeli, hogy a magyar csapatok sikerrel verték vissza ellenséges kötelékek támadókísérleteit, míg más berlini jelentés a magyar roham- és járőrcsapatok sikeres vállalkozásairól tesz említést. A Don nagy kanyarulatának északi részében — mint berlini jelentésekből kitűnik — német csapatok az ellenség újabb páncélostámadását akasztották meg, a Don nagy kanyarulatának déli részében pedig váltakozó sikerű harcok után a németek ragadták magukhoz a kezdeményezést és több helységből kiverték az ellenséget. Az „Interinf erre vonatkozó közlése leírja, hogy átkarolómozdulattal nagyobb csapatrészeket zártak körül és semmisítettek meg, míg a német vonalakba betört, és már többször említett erős páncélosalakulatokat, vasárnap teljesen elvágták. Ugyanez a jelentés számol be a Volga és a Don között lefolyt igen súlyos páncélos harcokról, amelyekben végül is a német kötelékek győztesként maradtak a csatatéren.

Népszava 1943. január 13.

Szerző
Témák
2018.01.13 11:00

Orbán: Európában bizony elszaporodtak Putyin pincsijei

Publikálás dátuma
2018.09.18 12:00

Fotó: /
A fenyegetés Közép-Európából kiindulva elérheti az Európai Uniót
Oroszország expanziója, újraerősödése egy valóságos kihívást jelent a Nyugat számára. Olyan fenyegetést, olyan kihívást, amely Közép-Európából kiindulva elérheti az Európai Uniót, sőt elérheti a szövetségesek katonai erejét is.

Európában bizony elszaporodtak Putyin pincsijei, és ezt most már mindenki kezdi veszedelmesnek látni.

 Orbán Viktor 2007 október 1.
2018.09.18 12:00
Frissítve: 2018.09.18 12:00

Az EU ne nyújtson segítséget „hazug és csaló” kormányoknak!

Publikálás dátuma
2018.09.16 10:00

Fotó: /
Orbán Viktor Strasbourgban szólalt fel az Európai Parlament néppárti frakciójának tanácskozásán
Az Európai Uniónak világossá kell tennie, hogy nem nyújt segédkezet semmilyen megfontolásból hazug és csaló, a kommunizmus erkölcsi örökségét máig fel nem adó kormányzatoknak – jelentette ki kedden Strasbourgban, az Európai Parlament néppárti frakciójának tanácskozásán Orbán Viktor
 Népszava 2006 október 25.
2018.09.16 10:00
Frissítve: 2018.09.16 10:00