Előfizetés

Békés staféta

A Fidesznek igaza van akkor, amikor azt mondja, hogy a tüntetéseken megjelenő embertömeg meg sem közelíti a rájuk leadott - 2,8 millió - szavazatot. Az ellenzéknek meg kell próbálnia összeszedni annyi aláírást, amennyi meghaladja a Fideszre és szatellitpártjára adott szavazatok számát. Erre csak akkor van lehetőség, ha az ország lakosságának nagy többsége szabadságban és békében szeretne élni, és nem kér a Fidesz kirekesztő diktatúrájából, és ezt hajlandó aláírásával is alátámasztani. Ennek az aláírásnak megszerzésére csak akkor van lehetőség, ha személyes kapcsolatba kerülünk minden állampolgárral. Ezt a célt szolgálná a békés staféta: az erre a célra szövetségbe tömörült ellenzéki pártok helyben élő tagjainak - az ismeretségeik révén - új választás kiírására kellene megszerezniük a lakosság nagy többségének aláírását. Amennyiben több az érvényes aláírások száma, mint a Fidesz kétharmadát kitevőké, akkor fel kell keresni a köztársaság elnökét, hogy írja ki az új választás időpontját. Az ellenzék parlamentbe került tagjai pedig távolmaradásukkal éreztessék, hogy nem tartják legitimnek a fondorlattal megszerzett hatalmat.