Alkotmánybíróság;Kúria;bírók;OBH;OBT;

Darák nem tart az ejtőernyős bíráktól

Azt mondta, a Kúria véleményezte a kormány salátatörvény-javaslatát, s voltak elemek, melyeket a kabinet elfogadott, de voltak olyanok, amelyeket nem.

Üdvözölhető, hogy alkotmánybíróból kúriai bíró legyen – mondta Darák Péter lapunk azon kérdésére, miként értékeli, hogy a parlament előtt lévő salátatörvény lehetővé tenné, hogy alkotmánybírók kérésükre rendes bíróvá váljanak, s mandátumuk lejárta után a Kúriára kerüljenek tanácselnöknek. A Kúria elnöke hozzátette, ehhez az szükséges, hogy az alkotmánybíróknak és a kúriai bíráknak azonos követelményeknek kelljen megfelelniük, de szerinte ezt a törvényjavaslat biztosítja. Az Amnesty Magyarország korábbi elemzése ugyanakkor rámutat arra, hogy a javaslat „indokolása szerint ugyan az alkotmánybírónak meg kell felelnie a bírói kinevezéshez megállapított követelményeknek, ezt a Javaslat szövege maga nem tartalmazza. Sőt, kifejezetten a kinevezési feltételek vizsgálata nélküli kinevezésről rendelkezik. (...) A Kúriai tanácselnöki kinevezéshez szükséges feltételek vizsgálata pedig teljes egészében kimarad a törvényből”. Darák elmondta, a Kúria véleményezte a kormány salátatörvény-javaslatát, s voltak elemek, melyeket a kabinet elfogadott, de voltak olyanok, amelyeket nem. A Kúria elnöke minderről a szervezet 2019-es második félévi tevékenységéről szóló sajtótájékoztatón beszélt.

A javaslat másik vitatott elemét, hogy a jövőben közhatalmi szervek is alkotmányjogi panasszal fordulhatnak az Alkotmánybírósághoz (Ab), szintén nem találta problematikusnak a Kúria elnöke. Darák szerint ugyanis közhatalmi szervet csak egyetlen alapjogi sérelem érhet, a tisztességes eljáráshoz való jog sérelme. Kalas Tiborhoz, a Kúria a Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium vezetője úgy látja, a fegyverek egyenlőségének elve, a tisztességes eljárás megkívánja a perbeli felek egyenlőségét, ami most csak az egyik fél számára adott, ezért kell a közhatalmi szervekre kiterjeszteni az alkotmányjogi panasz intézményét. Lapunk kérdésére Kalas nem nevezett meg egyetlen országot sem, ahol ez a jogintézmény létezik.

Darák Péter az Országos Bírói Tanács (OBT) tagjaként kitért arra is, hogy már most, az OBH új elnökjelöltjének meghallgatása után megtörtént a változás, az enyhülés az OBT és az Országos Bírósági Hivatal (OBH) korábbi feszült viszonyában. A Kúria elnöke egyébként úgy fogalmazott, a bírák abban érdekeltek, hogy a Kúria megerősödjön.