Alkotmánybíróság;SZFE;

Élőláncban juttatták el panaszukat az Alkotmánybíróságra az SZFE diákjai

Egy nagy dobozba fértek csak bele az alkotmányjogi panasz iratai, amelyek szerint az SZFE átalakítása számos ponton sérti az alaptörvényt.

Reggel kilenckor az Információs és Technológiai Minisztérium (ITM) Fő utcai épületének főbejárata elől az Alkotmánybíróság Donáti utcai bejáratáig juttatta el a főként egyetemistákból álló élőlánc annak a pertársaságnak az alkotmányjogi panaszát, amelyet a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) 152 polgára (diákok és oktatók) alkotott. Az alkotmányjogi panasz iratai egy nagy dobozba fértek csak bele. Vízivárosi helytörténeti adottság: a doboz elhaladt a Vám utca egykori Sóhivatalának épülete mellett is.

A szemerkélő esőben az egyetemi himnusszá vált dal, a Hej, a Titkos Egyetem ismétlődött, míg a panasz iratai eljutottak a piros-fehér kordonszalaggal bekötött szemű Iustitiához, aki jobbjában kardot, baljában mérleget tartott – az igazság római istennőjének attribútumait. Miután levették szeméről a szalagot, átvette az iratokat, amelyet az Alkotmánybíróság befogadott.

„Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi (Az igazság az állandó és örökös törekvés, mindenkinek megadni az őt megillető jogot) – idézte beszédében a római kor egyik nagyra becsült jogászát, Domitius Ulpianust a Iustitiát megszemélyesítő diák.

Azért jöttünk, hogy a minket megillető egyetemi autonómiánkat visszanyerjük

– címezte első mondatait az Alkotmánybíróságnak, majd felidézte: az SZFE átalakítását levezénylő törvénytervezet forrása az ITM volt, az SZFE tiltakozó diákjai ennek a „modellváltó” jogszabálynak – a Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló törvény – megsemmisítését kérik az Alkotmánybíróságtól, mert szerintük (a pertársaság és jogászaik szerint) több ponton is alkotmányellenes. Márpedig az alaptörvény a magyar jogrendszer alapja, semmilyen jogszabály nem lehet ellentétes vele.    

Mint emlékezetes: a Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló törvény tervezetét május 26-án, az éjszaka közepén nyújtotta be a parlamentnek Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Az Országgyűlés fideszes többsége július 3-án az egyetemi polgárok tiltakozását ellenére megszavazta a jogszabályt, így szeptember 1-től már nem az ITM, hanem az alapítvány működtetője az intézménynek. Bár az SZFE diákjai, oktatói az ITM felkérésére javaslatot tettek az alapítvány kuratóriumának, illetve a felügyelőbizottságnak összetételére, Palkovics László tárcája végül nem vette figyelembe a javaslatokat.

Az SZFE tiltakozó diákjainak, oktatóinak alkotmányjogi panasza szerint ez a törvény semmibe veszi a jogbiztonság elvét: nem biztosított kellő időt az intézménynek a modellváltásból fakadó feladatok ellátására. Mint elhangzott: sérti a diszkrimináció tilalmát is: vélt ideológiai szemlélet alapján kezeli eltérően, hátrányosan megkülönböztetve az intézményt. Ellentétes a véleménynyilvánítás szabadságával: a tudományos élet szabadságába tartozik az egyetemi oktatók azon joga, hogy szabadon kifejthessék álláspontjukat, véleményüket, valamint világnézettől független tudományos kutatáshoz, ismeretterjesztéshez való jog is. Továbbá: a kérdéses törvény mindezek felett sérti az alaptörvényben szintén rögzített tanszabadságot és autonómiát. 

Mint az Alkotmánybíróság épülete előtt elhangzott: az autonómia fogalmának értelmezésére az Alkotmánybíróság korábbi határozataiban foglaltakat tekintik érvényesnek az SZFE panaszosai. Eszerint a felsőoktatási autonómia hordozója, alanya a felsőoktatási intézmény, vagyis az oktatók, a tudományos kutatók és a hallgatók közössége. „A tudomány autonómiájának biztosítása érdekében pedig a felsőoktatási intézményt szervezetalakítási, működési és gazdálkodási önállóság is megilleti. Jelen törvény az egyetemi polgárságot teljesen kizárja az egyetemi önkormányzatiság működtetéséből, és így a fenntartói hatáskör önkényes és korlátlan bővítése az intézményi önállóság megszűnéséhez vezetett” – mondta Iustitia.

Miután a pertársaság beadta panaszát, az ITM előtt október 9-én, piros-fehér raklapokból emelt, éjjelnappal őrzött várukat elkezdték bontani az egyetemisták: itt az ELTE diákjai minden nap, napközben minden órában felolvasták az SZFE diákjainak tízpontos követelését, amelyben amelyben többek között az egyetemet szeptember 1-től fenntartó alapítvány kuratóriumának – így többek között Vidnyánszky Attila – a lemondását követelik.