Előfizetés

A járványra hivatkozva kiürítteti az SZFE épületeit Szarka Gábor

Tölgyesi Gábor
Publikálás dátuma
2020.10.16. 11:35

Fotó: Erdős Dénes / Népszava
Ma 18 óráig mindenkinek el kell hagynia az egyetem épületeit és a kollégiumot.
Miután a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) polgárai alkotmányjogi panaszt nyújtottak be péntek reggel az Alkotmánybíróságoz, délelőtt Szarka Gábor kancellár a következő levelet küldte el hallgatóknak. „Figyelemmel a koronavírus járvány hazai terjedésének ütemére, illetve ezzel összefüggésben az SZFE létesítményeinek működési rendjét veszélyeztető ellenőrizhetetlen belső viszonyokra – a Fenntartó egyetértésével – a tanév rendjét szabályozó 9/2020. (VI.25.) sz. rektori utasítás a 11/2020. (X.15.) sz. rektori utasítással módosításra került, mely a csatolt mellékletben olvasható.   A rektori utasítás végrehajtásával kapcsolatos további feladatokról az alábbiak szerint intézkedünk:   1. Az Egyetem létesítményeit mai nap munkaidő végéig, de legkésőbb 18 óráig valamennyi egyetemi polgárnak el kell hagynia. Az üzemeltetési vezető intézkedik a fokozatosan kiürülő irodák, kollégiumi szobák, tantermek, egyéb helyiségek, végül a kiürült épületek zárásáról. 2. Az Igazgatási és Szervezési Hivatal vezetője intézkedik a kollégium kiürítéséről az 1. pont szerinti időpontig, a kollégiumi hallgatók részére a szünet időszakában kollégiumi díj nem kerül felszámításra. 3. A benntartózkodásra engedélyezett üzemeltetési munkatársak és a szakkarbantartásokat végző személyek kivételével a szünet alatt kizárólag írásos kancellári engedéllyel lehet az Egyetem létesítményeiben tartózkodni.   4. Az őszi szünet időszakában a jelenléti oktatás szünetel, az elmaradt foglalkozások pótlásáról a szünet utáni időszakban kell gondoskodni. Ugyanakkor az osztályvezető tanárok döntésük szerint távoktatási formában szervezhetnek képzéseket, ezek megtartását azonban megfelelően igazolniuk kell. 5. A szünet ideje alatt átfogó műszaki karbantartó munkákra is sor kerülhet, ez érintheti gépészeti eszközök, más műszaki egységek átmeneti vagy tartós leállását is. 6. Tekintettel arra, hogy a szünet alatt vegyszeres fertőtlenítő takarításra is sor kerülhet, ezért megkérem valamennyi egyetemi polgárt, hogy egyfelől értéktárgyaikat vigyék haza, másfelől személyes tárgyaikat zárják el szekrényeikbe, fiókjaikba. Élelmiszert ne hagyjanak az helyiségekben, ahol hűtőszekrény van, azt ürítsék ki és áramtalanítsák. 7. A szünet alatt is tájékoztatjuk az Egyetem polgárait az esetleges fontos fejleményekről, ezért kérem folyamatosan kísérjék figyelemmel a hivatali emailforgalmukat. 8. A karbantartások nem érintik az Vas utcai épület homlokzatán lévő installációk eltávolítását.  9. Megkérem a hallgatókat, hogy a szünet utáni első nap kizárólag akkor térjenek vissza a munkába, ha teljesen egészségesek.”   A kancellár levele így zárul: „Mindenkinek jó pihenést kívánok. Bízom benne, hogy a szünet után megkezdődhet végre a közös munka és a párbeszéd Egyetemünk jövőjéről.”         

Üzenet Vidnyánszkyéktól

Karácsony Gergely főpolgármester korábban jelezte, hogy bár Budapestnek nem feladata az egyetemek fenntartása, ám ha szükség lesz rá, a Fővárosi Önkormányzat biztosít épületet a színműsöknek. Ezt csütörtökön megerősítette az ATV-nek Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes. Az Origóhoz pénteken egy közleményt juttatott el a Színház- és Filmművészetért Alapítvány kuratóriuma, melyben azt írják, az egyetem minden polgára "önnön személyes belátása szerint hozza meg felelős döntését: a Főváros által felajánlott helyszínen és körülmények között – de az Egyetem által nem akkreditáltan – szeretné "tanulmányait" folytatni, vagy pedig a Színház- és Filmművészeti Egyetem polgára kíván maradni, s folytatja tanulmányait az Egyetem szervezésében."

Élőláncban juttatták el panaszukat az Alkotmánybíróságra az SZFE diákjai

Tölgyesi Gábor
Publikálás dátuma
2020.10.16. 11:15

Fotó: Erdős Dénes / Népszava
Egy nagy dobozba fértek csak bele az alkotmányjogi panasz iratai, amelyek szerint az SZFE átalakítása számos ponton sérti az alaptörvényt.
Reggel kilenckor az Információs és Technológiai Minisztérium (ITM) Fő utcai épületének főbejárata elől az Alkotmánybíróság Donáti utcai bejáratáig juttatta el a főként egyetemistákból álló élőlánc annak a pertársaságnak az alkotmányjogi panaszát, amelyet a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) 152 polgára (diákok és oktatók) alkotott. Az alkotmányjogi panasz iratai egy nagy dobozba fértek csak bele. Vízivárosi helytörténeti adottság: a doboz elhaladt a Vám utca egykori Sóhivatalának épülete mellett is.
A szemerkélő esőben az egyetemi himnusszá vált dal, a Hej, a Titkos Egyetem ismétlődött, míg a panasz iratai eljutottak a piros-fehér kordonszalaggal bekötött szemű Iustitiához, aki jobbjában kardot, baljában mérleget tartott – az igazság római istennőjének attribútumait. Miután levették szeméről a szalagot, átvette az iratokat, amelyet az Alkotmánybíróság befogadott.
„Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi (Az igazság az állandó és örökös törekvés, mindenkinek megadni az őt megillető jogot) – idézte beszédében a római kor egyik nagyra becsült jogászát, Domitius Ulpianust a Iustitiát megszemélyesítő diák.
Azért jöttünk, hogy a minket megillető egyetemi autonómiánkat visszanyerjük

– címezte első mondatait az Alkotmánybíróságnak, majd felidézte: az SZFE átalakítását levezénylő törvénytervezet forrása az ITM volt, az SZFE tiltakozó diákjai ennek a „modellváltó” jogszabálynak – a Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló törvény – megsemmisítését kérik az Alkotmánybíróságtól, mert szerintük (a pertársaság és jogászaik szerint) több ponton is alkotmányellenes. Márpedig az alaptörvény a magyar jogrendszer alapja, semmilyen jogszabály nem lehet ellentétes vele.    
Mint emlékezetes: a Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló törvény tervezetét május 26-án, az éjszaka közepén nyújtotta be a parlamentnek Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Az Országgyűlés fideszes többsége július 3-án az egyetemi polgárok tiltakozását ellenére megszavazta a jogszabályt, így szeptember 1-től már nem az ITM, hanem az alapítvány működtetője az intézménynek. Bár az SZFE diákjai, oktatói az ITM felkérésére javaslatot tettek az alapítvány kuratóriumának, illetve a felügyelőbizottságnak összetételére, Palkovics László tárcája végül nem vette figyelembe a javaslatokat. Az SZFE tiltakozó diákjainak, oktatóinak alkotmányjogi panasza szerint ez a törvény semmibe veszi a jogbiztonság elvét: nem biztosított kellő időt az intézménynek a modellváltásból fakadó feladatok ellátására. Mint elhangzott: sérti a diszkrimináció tilalmát is: vélt ideológiai szemlélet alapján kezeli eltérően, hátrányosan megkülönböztetve az intézményt. Ellentétes a véleménynyilvánítás szabadságával: a tudományos élet szabadságába tartozik az egyetemi oktatók azon joga, hogy szabadon kifejthessék álláspontjukat, véleményüket, valamint világnézettől független tudományos kutatáshoz, ismeretterjesztéshez való jog is. Továbbá: a kérdéses törvény mindezek felett sérti az alaptörvényben szintén rögzített tanszabadságot és autonómiát. 
Mint az Alkotmánybíróság épülete előtt elhangzott: az autonómia fogalmának értelmezésére az Alkotmánybíróság korábbi határozataiban foglaltakat tekintik érvényesnek az SZFE panaszosai. Eszerint a felsőoktatási autonómia hordozója, alanya a felsőoktatási intézmény, vagyis az oktatók, a tudományos kutatók és a hallgatók közössége. „A tudomány autonómiájának biztosítása érdekében pedig a felsőoktatási intézményt szervezetalakítási, működési és gazdálkodási önállóság is megilleti. Jelen törvény az egyetemi polgárságot teljesen kizárja az egyetemi önkormányzatiság működtetéséből, és így a fenntartói hatáskör önkényes és korlátlan bővítése az intézményi önállóság megszűnéséhez vezetett” – mondta Iustitia. Miután a pertársaság beadta panaszát, az ITM előtt október 9-én, piros-fehér raklapokból emelt, éjjelnappal őrzött várukat elkezdték bontani az egyetemisták: itt az ELTE diákjai minden nap, napközben minden órában felolvasták az SZFE diákjainak tízpontos követelését, amelyben amelyben többek között az egyetemet szeptember 1-től fenntartó alapítvány kuratóriumának – így többek között Vidnyánszky Attila – a lemondását követelik.

Kalandozzon galériákban, műtermekben!

Csepregi Evelyn
Publikálás dátuma
2020.10.16. 11:00

Fotó: Béres Márton / Népszava
Meglátogatni a képzőművészeket a saját műtermükben: erre is ad lehetőséget a Budapest Art Week.
Több mint harminc kortárs galéria, húsz kiállítótér, tizenkét múzeum és nyolc műterem több tucat programmal várja a képzőművészet iránt érdeklődőket a Budapest Art Week keretében péntektől október 25-ig. Az ötödik alkalommal megrendezett eseménysorozat célja, hogy a lehető legváltozatosabb módon mutassa be a hazai vizuális művészet színe-javát. A rendezvény tíz napja alatt részt vehetünk galériatúrákon, vezetett városi sétákon, épületbejárásokon és tárlatvezetéseken. Megismerhetjük a Magyar Nemzeti Galériát a Habsburg nádori kriptától a látványos panorámát kínáló kupoláig, művészeti utazást tehetünk az M3-as metró vonalán, vagy épp virágzó anyagok közt kalandozhatunk a Goldberger Textilipari Gyűjteményben. Lesz filmvetítés a Várkert Bazárban, workshop a Ráth György-villában, és beszélgetések a kiállító művészekkel, kurátorokkal. A Nyitott Műtermek délutánján a látogatók ezúttal is betekintést nyerhetnek egyéni művészek, mások mellett Barakonyi Zsombor, Benyovszky-Szűcs Domonkos, Csizik Balázs és Horváth Lóczi Judit zárt tereibe. Október 25-én délután az angyalföldi Budapest Art Factory életébe leshetünk be. Juhász Dóra, Kucsora Márta és Szász Sándor képzőművész a Láng Gépgyár egyik szerelőcsarnokában alakított ki műteremházat. A kilenc műteremből hármat az alkotók laktak be, a többit Budapesten élő, külföldi képzőművészek bérlik. Illetve: a Budapest Art Factory 2013 óta létező nemzetközi rezidenciaprogramjának vendégei érkeznek meghívásra ide egy-egy hónapra. Így a Factory „üzemeltetői” mellett Juraj Florek, Betsy Melchers, Michael Pettet, Anthony Vasques Silja Yvette világával is megismerkedhetünk. A tíznapos, vagy egynapos karszalagokkal, előzetes online regisztrációt követően lehet részt venni a Budapest Art Week programjain, erről bővebben itt lehet tájékozódni.