sztrájk;SZFE;

SZFE-ügy: Folytatódik a sztrájk

Ötven napja tart az SZFE tanárainak és hallgatóinak sztrájkja.

Ötven napja sztrájkolnak a Színház-és Filmművészeti Egyetem (SZFE) oktatói és hallgatói, amelynek sorsáról csütörtökön délelőtt tájékoztatták a nyilvánosságot. A Zoom-on megtartott sajtótájékoztatón kiderült, hogy az egyetem ajtói kulcsra vannak zárva, a parkolót is lezárták, ugyanakkor

Szarka Gábor kancellár bent ül a Vas utcai épületben lévő irodájában.

A sztrájkbizottság képviselője az eseményen kifejtette: az egyetem fenntartó kuratóriuma és megbízott vezetése ötven napja semmibe veszi tárgyalási kötelezettségét. Azt állították, hogy követeléseink jogtalanok, a munkánkat ellehetetlenítték, és bíróságon támadták meg a sztrájkunk jogszerűségét. "Csakhogy a Fővárosi Törvényszék a múlt héten hozott végzésével megállapította, hogy követeléseink jogszerűségéhez nem férhet kétség" – mondta.

Az oktatók szerint az új kancellár és az egyetem törvénytelenül kinevezett rektorhelyettesei minden eszközt megragadnak arra, hogy akadályozzák az oktatást, és kárt okozzanak a hallgatóknak: az áramot kikapcsolják, a termeket lezárják, az internetet elveszik. Az oktatói Neptunt letiltják. Végül az egész félévet megpróbálják törvénysértő módon érvényteleníteni. Vélt vagy valós sérelmeikért száz tanáron és ötszáz hallgatón állnak könyörtelen bosszút, a járványidőszak kellős közepén. A sztrájkbizottság képviselője bejelentette: tiltakozásukat folytatják, de vigyáznak arra, hogy a hallgatók semmiben ne szenvedjenek kárt. Ezért az oktatás online konferencia keretében zajlik majd.

A sztrájkoló tanárok azzal tiltakoznak, hogy tanítanak, mert "erre kötelezi őket a munkaszerződésük, és ezt várják tőlük a hallgatók is".

A sztrájkbizottság képviselője az eseményen végül kijelentette, hogy ma ismét felszólították a fenntartót, hogy kezdje meg az érdemi tárgyalásokat az SZFE sztrájkbizottságával. Erre vonatkozóan a tüntetők egy 7 pontból álló követeléssort is megfogalmaztak, ezek a következők:  

1. Felszólítják a fenntartót és a munkáltatót, hogy fejezzék be a károkozást és a hallgatói szerződések megsértését, ennek érdekében állítsák vissza az oktatók elektronikus oktatási, vizsgáztatási és adminisztrációs felületekhez (a Neptun rendszerhez) való hozzáférését.

2. A fenntartó állítsa vissza az SZFE Szenátusának 2020. augusztus 1-jén fennálló jogköreit – különös tekintettel a munkáltató munkaszervezetének kialakítására és az Mt. 20. § (1) bek. szerinti munkáltatói jogkör gyakorlás rendjének meghatározására – valamint garantálja jogköreinek sérthetetlenségét határozatlan időre.

3. A fenntartó garantálja, hogy az oktatásban és a művészi alkotómunkában szereplő kérdéseket, továbbá az oktatásban és művészi alkotómunkában alkalmazott módszereket az SZFE Szenátusa (illetve az SZFE annak adott szakmai egysége, illetve az oktató) határozhassa meg.

4. A fenntartó garantálja, hogy belső szervezeti és működési rendjét az SZFE Szenátusa saját maga alakíthassa ki (pl. oktatási vagy alkotó egységek létrehozása – átalakítása, megszüntetése – és SZMSZ megalkotása).

5. A fenntartó garantálja, hogy az intézetvezetőket, osztályvezetőket az SZFE Szenátusa saját maga választhassa meg, illetve a rektor kinevezését megelőzően a pályázati kiírást meghatározhassa, valamint a beérkezett pályázatokat megismerhesse és jelöltet állíthasson, mindezt átlátható és demokratikus eljárásban, pályázatban előre meghatározott szempontok alapján.

6. A fenntartó garantálja, hogy a 2021-es költségvetési évre legalább olyan mértékű pénzbeli forrásokat biztosít az SZFE számára, mint amelyek a 2020-as költségvetési évben rendelkezésre álltak.

7. A fenntartó garantálja, hogy az SZFE Szenátusa önállóan állíthassa össze és nyújthassa be a fenntartónak az SZFE éves költségvetési tervét.