iskolakezdés;iskolaérettség;törvény;

2021-02-15 17:12:47

Jogsértő az új iskolaérettségi törvény

Több ponton is jogszerűtlen a hatéves kortól kötelező iskolakezdéssel és az iskolaérettséggel kapcsolatos új szabályozás.

Több ponton is jogszerűtlennek találta Kozma Ákos alapvető jogok biztosa a hatéves kortól kötelező iskolakezdés és az iskolaérettség eldöntésének tavaly januárban hatályba lépett új szabályozását. Az ombudsman hétfőn közölt jelentésében egyebek mellett azt írta, nagy számban lehetnek olyan szülők, akik nem tudnak élni gyermekük érdekében azzal a lehetőséggel, hogy felmentést kérjenek a kötelező beiskolázás alól, emiatt jelentősen megnőhet azoknak a hatéveseknek az aránya, akik éretlenül kerülnek iskolába.

Az új szabályok 2020 január elsején léptek életbe: ettől a naptól már sem a szülők, sem pedig az óvodapedagógusok nem dönthetnek arról, mi tesz jobbat a hatéves gyerekeknek, ha iskolába mennek vagy ha egy évet még óvodában maradnak. A szülők csak az Oktatási Hivatalnál (OH) kérelmezhetik az iskolahalasztást, de az eljárással számos probléma van. Az alapjogi biztos felhívta a döntéshozók figyelmét egyebek mellett arra, hogy a szülők tájékoztatása nem kielégítő, és az, hogy a kérelmet csak elektronikusan lehet kitölteni, esélyegyenlőtlenséghez vezet. Gondot jelent az is, hogy a pedagógiai szakszolgálatok leterheltek, az OH által kért iskolaérettségi vizsgálatok miatt egyéb feladataikat – például a sajátos nevelési igényű gyerekek vizsgálatát – háttérbe kell szorítaniuk, ami jogsértést eredményezhet.

A kérelmeket ráadásul csak január 15-éig lehet benyújtani a hivatalhoz, holott határidő után is történhet a gyermekek életében olyan változás, ami a tankötelezettség halasztását teheti szükségessé, de erre a törvény nem ad módot, és ez sérti a gyermek legjobb érdekének megfelelő eljárás elvét és ezzel összefüggésben alapjogi visszásságot okoz. Az alapvető jogok biztosa felkérte Kásler Miklós emberi erőforrás minisztert, vizsgálja felül a szabályozást és szükség szerint módosítsa azt.

A Szülői Hang Közösség azonban nem érné be ennyivel: szerintük az ombudsman által jelzett jogsértések csak a törvény visszavonásával és szakmai egyeztetésekre alapúló új jogszabályok kidolgozásával orvosolhatók.