Kövér László;konzervatívok;

Kövér László: nekünk, konzervatívoknak azt az igazságot kell elmondanunk az embereknek, hogy Istennel, hazában és családban biztonságosabb élni

A házelnök azt hangoztatta, az európai konzervatív politikai elit egy része elárulta a konzervatív gondolatot, meghasonult és valójában a politikai ellenfeleiket szolgálja.

Az emberek többsége biztonságos életre vágyik, és ennek a biztonságnak a feltételeit "csak mi, konzervatívok teremthetjük és őrizhetjük meg" - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Conservative Political Action Conference (CPAC) Hungary 2022 elnevezésű konferencián pénteken Budapesten az MTI szerint. 

A házelnök véleménye szerint a jövő soha nem azoké, akiknek a jelenben több pénzük vagy fegyverük van, nem azoké, akiknek a jelenben erősebb a média által artikulált hangjuk, hanem azoké, akiknek erősebb a hitük, az emberi élet méltósága ugyanis a transzcendenciára való nyitottságban gyökerezik. Azt mondta, politikai ellenfeleik mind ugyanazt akarják: elfojtani az emberben minden transzcendens iránti vágyat, felszámolni a természetes emberi értéktudatot és identitást és megakadályozni az embert saját érdekei felismerésében és érvényesítésében.

„Isten halott, a haza, a nemzet csak fikció, és a család csak tehertétel és az erőszak fészke; nem az vagy, akinek születtél, hanem az, akivé válni akarsz; a világ pedig azért van, hogy kiszolgáljon téged”

- ez az üzenetük, vélekedett Kövér László.

Közölte: ezzel „szemben kell megfogalmaznunk a magunk egységes és korszerű konzervatív ajánlatát, amely nem becsapni, hanem megvédeni akarja az embereket, és amely létérzésként nem illuzórikus könnyűséget, hanem valóságos biztonságot ígér”. Nemcsak az Istenben való vallásos hit feltételez nyitottságot a transzcendenciára, hanem a nemzetben és a családban való emberi hit is, hiszen „mindkét valóság túlmutat jelenbéli önmagunkon” - mondta. Kövér László szerint a transzcendens iránti elköteleződés nélkül a lélekszám is hanyatlani kezd, apadásnak indul a demográfiai mutatókkal mérhető életerő, sorvadásnak indul az erkölcsi normarendszer és erkölcsi érzék, valamint meginog, majd összeomlik a kultúra, a civilizáció is. Arról is beszélt, hogy 

jelenleg Európában a demográfiai hanyatlás, az erkölcsi sorvadás, a kulturális megingás és a politikai cselekvésképtelenség egyre fenyegetőbb jelei tapasztalhatók azért, mert több mint ötven éve az európai oktatásban, kultúrában, médiában és tudományban egyre inkább defenzívába szorul a konzervatív megközelítésmód, aminek következtében „megindult ellenfeleink részéről a konzervativizmus teljes felszámolásának kísérlete a politikai térben is”.

Megjegyezte: az európai konzervatív politikai elit egy része elárulta a konzervatív gondolatot, meghasonult és valójában a politikai ellenfeleiket szolgálja.

Kövér László kifejtette: az 1998-2002 közötti kormányzásuk idején megtanulták, hogy nem fenntartható a kormányzati erő, ha az őket támogató értékrendi és társadalmi többségnek nincs hangja és mozgástere az oktatásban, kultúrában, médiában, tudományban. 2010-től ezért „legális és legitim eszközökkel, tudatosan, fokozatosan, következetesen, de méltányos módon teret nyitottunk, és szólásszabadságot, gondolkodási és cselekvési szabadságot biztosítottunk, azaz hangot és esélyt adtunk a magyar társadalom nem progresszív és nem posztkommunista többségének is” - mondta.

Hangsúlyozta: az eredmény a 2014-es, 2018-as és 2022-es választási győzelem, az elnyert többségi bizalom.

Úgy látja, a magyar út az európai és amerikai konzervatív szövetségeseiknek is járható, hiszen az Egyesült Államokban és minden európai államban változatlanul többségben vannak a társadalomban „a természetes emberi normalitás” hívei. Az emberek többsége hisz Istenben, szereti a hazáját és a legfontosabbnak tekinti a családját - jelentette ki. Hozzáfűzte: az emberek többségében még él a méltósággal élhető életet biztosító erkölcsi kapaszkodók iránti vágy, és ez a vágy lehet a korszerű politikai konzervatívizmus új hajtóereje Amerikában és Európában egyaránt.

„Politikai ellenfeleink világszerte azt hazudják az embereknek, hogy Isten, haza és család nélkül könnyebb élni”, ezért „nekünk, konzervatívoknak világszerte azt az igazságot kell elmondanunk az embereknek, hogy Istennel, hazában és családban biztonságosabb élni”. 

A növekvő létbizonytalanságokkal terhelt világban az emberek többsége „a könnyű élet embertelen talmisága helyett” a biztonságos élet emberi valóságára vágyik, és ennek a biztonságnak a feltételeit „csak mi, konzervatívok teremthetjük és őrizhetjük meg”. Kövér László kiemelte: mindennek eléréséért három dologra van szükség a konzervatív nyugati politikában, „hűségre az elveinkhez és azokhoz a választópolgárokhoz, akik bíznak bennünk”, politikai cselekvőképességre, valamint az amerikai és az európai konzervatív erők akcióegységére. Ha ezen feltételek bármelyike hiányzik, a nyugati konzervativizmus a jövőben tartósan nem tudja politikai többségre váltani az érték alapon és erkölcsi alapon még mindig fennálló társadalmi többséget.

Meglátása szerint 

a legsúlyosabb eshetőség, hogy „politikai ellenfeleink tartós győzelme esetén” nemcsak a konzervatív politika bukik el, hanem elbukik a népakaraton nyugvó demokratikus hatalomgyakorlás, elbuknak a demokratikus nemzeti államok mint a közérdeket képviselő közhatalmak, és helyükbe lépnek a magánérdekeket képviselő magánhatalmak által kialakított, „istentelen és embertelen technológiai diktatúrák”.

Azt mondta a hallgatóságnak: most az a legfontosabb, hogy „önök 2022 novemberében és 2024-ben nyerjék vissza a konzervatív politika cselekvőképességét Amerikában”. A nyugat-európai konzervatív politika ugyanis csak akkor állhat ismét talpra, a közép-európai konzervatív politikai csak akkor maradhat tartósan talpon, ha a valódi, a 21. század kihívásaira válaszolni tudó konzervatív politika ismét győz az Egyesült Államokban - hangsúlyozta a házelnök.

Mint lapunk is beszámolt róla, csütörtökön Orbán Viktor volt a rendezvény főszónoka, aki 12 pontban foglalta össze a kormánypárt sikereit. A „nagy fogás” Donald Trump volt amerikai elnök lett volna, aki csak egy hevenyészett videóüzenetet küldött a rendezvényre.