pedagógus;felmérés;közoktatás;megélhetés;

A tanárok csaknem fele nehezen jön ki fizetéséből egy friss kutatás szerint

A megállapítások közt egyebek mellett szerepel az is, hogy a pedagógusokra magas tiltakozási aktivitás volt jellemző az elmúlt egy évben. 

A pedagógusok a legfontosabb 5 probléma közé sorolják az alacsony béreket (92%), a magas munkaterheket (62%), a tanári autonómia hiányát (61%) a tananyag nem megfelelő összetételét (59%), valamint az adminisztrációs terheket (46%) - derül ki abból a kutatásból amelyet a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének kutatói végeztek nemrégiben. 

A kérdőív az iskolai és demográfiai háttér feltárása mellett a közoktatásban tapasztalt legfontosabb problémákra, a pedagógus tiltakozások megítélésére, és a tiltakozási részvétellel összefüggő tényezőkre fókuszált.

Ebből egyebek mellett kiderül, hogy a tanárok háromnegyede, kétharmada támogatja az intézményi, illetve pedagógusi autonómiát, szemben a központosítással, amit mindössze 2-3 százalékuk támogat. Az eredmények szerint a pedagógusok 44 százaléka „kijön” a jövedelméből, 45 százalékuk nehezen, vagy nagyon nehezen él meg jövedelméből, és mindössze 3 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy kényelmesen megélnek.

Az eredmények szerint a válaszadók 86 százaléka támogatja a tiltakozó akciókat. A megállapítás szerint 42 százaléknyian nem vettek részt semmiféle megmozdulásban, 58 százalékuk azonban igen. Egyharmaduk részt vett sztrájkban és körülbelül egytizedük polgári engedetlenségben, s ez az arány tapasztalható akkor is, amikor azt kérdezték, hogy a jövőben hajlandóak-e hasonló akcióban részt venni. A pedagógusok relatív többsége szerint a diákok és a diákok szülei támogatják a tiltakozásokat (44% illetve 43%). Ezzel szemben a válaszadók fele szerint (51%) a szélesebb közvélemény inkább nem támogatja a tiltakozásokat, ugyanakkor több mint kétötödük (44%) a magyar társadalmat inkább támogatónak látja.