Novák Katalin;

Novák Katalin megbukott, de élete végéig kaphat havi 4,5 millió forintot

Csak akkor esik el a köztársasági elnöki tiszteletdíjtól, ha „a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság szempontjából biztosítottnak minősül”, azaz munkát vállal. Legfeljebb háromfős titkárságot is fenntarthat, amelyhez az Orbán-kormánytól kap helyiséget, továbbá térítésmentes egészségügyi ellátás illeti meg.

Novák Katalin szombaton lemondott a köztársasági elnöki posztról, de mindaddig teljes jogkörű államfőnek számít, amíg az Országgyűlés el nem fogadja lemondását. Egészen pontosan – a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény szerint – a parlamenthez intézett írásbeli nyilatkozatban kell lemondania megbízatásáról. Ahhoz hogy ez érvényes legyen, az Országgyűlés elfogadó nyilatkozata szükséges. A T. Ház azonban 15 napon belül kérheti az államfőt, hogy fontolja meg lemondását, de ha ő az elhatározását – írásbeli nyilatkozatával – fenntartja, a parlament köteles elfogadni. Az államfő megbízatása a lemondó nyilatkozatban megjelölt – de a 15. napnál nem korábbi – időpontban szűnik meg. Ha az államfő nem jelöl meg időpontot, megbízatása aznap szűnik meg, amikor a T. Ház elfogadja lemondását.

Mivel nem valószínű, hogy a kormánytöbbség maradásra kérné Novák Katalint, aki beszédében nem jelölte meg lemondása időpontját, az elnök megbízatása várhatóan aznap szűnik meg, amikor a parlament rábólint lemondó nyilatkozatára. Az Országgyűlés tavaszi ülésszaka február 26-án kezdődik, s egyelőre a rendkívüli ülés összehívása sem merült fel, így Novák Katalin megbízatása várhatóan február utolsó napjaiban, legkésőbb március elején megszűnik – a parlament döntésének függvényében.

Novák Katalint mint volt államfőt, a mindenkori köztársasági elnöki tiszteletdíj havi összegének megfelelő mértékű pénzbeli juttatás illeti meg élete végéig, amely nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül. Ennek havi összege jelenleg bruttó 4,5 millió forint. Elesik azonban ettől a juttatástól, ha „a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság szempontjából biztosítottnak minősül”, azaz munkát vállal. Idetartozik a szerzői jogi védelem alá tartozó tevékenységen kívül minden, akár a képviselői vagy más kormányzati, közéleti munka. A volt államfőt – kérelmére – megfelelő lakáshasználati jog is megilleti, a lakást és fenntartását az elnöki hivatal biztosítja. Emellett személyes gépkocsihasználat is jár neki, ehhez a személygépkocsit és gépjárművezetőt a rendőrség biztosítja. Legfeljebb háromfős titkárságot is fenntarthat, ehhez az Orbán-kormánytól kap helyiséget, továbbá térítésmentes egészségügyi ellátás illeti meg. Ugyan protokolláris, de fontos, szimbolikus jogkör, hogy Novák Katalin továbbra is használhatja a (volt) köztársasági elnök megnevezést.

Az alaptörvény szerint ha az államfő megbízatása idő előtt szűnt meg, az új elnököt a megszűnéstől számított 30 napon belül kell megválasztani. A plágiumbotrányába belebukó Schmitt Pál 2012. április 2-án az Országgyűlésben mondott le államfői posztjáról, amit a T. Ház aznap el is fogadott, vagyis esetében nem volt olyan „holtidő”, ami Novák Katalin esetében elkerülhetetlen. Schmitt Pál utóda, Áder János már 2012. április 16-án a kormánypártok hivatalos jelöltje lett, május 2-án elnökké választották, s 8 nappal később, május 10-én foglalta el hivatalát. Vagyis, ha Novák Katalin megbízatása február végén/március elején megszűnik, március végére/április elejére meg kell választani utódját.

Az új államfő a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép hivatalba, ezt megelőzően az Országgyűlés előtt esküt tesz. Így, ha nem számolunk a februári rendkívüli parlamenti üléssel, leghamarabb húsvét – március 31. – körül lehet új elnöke az országnak.

A köztársasági elnököt az Országgyűlés választja öt évre; a posztra bármely 35. életévét betöltött magyar állampolgár megválasztható. A választás időpontját az Országgyűlés elnöke tűzi ki. A választás, eltérően a 2012 előtt hatályos háromkörös voksolástól, kétfordulós. A titkos szavazás első körében az összes képviselő kétharmadának szavazatára van szükség, ennek hiányában második fordulót kell tartani, amelyen a két legtöbb szavazatot kapott jelölt indulhat – az elnökké választáshoz ekkor már elegendő az egyszerű többség. A szavazást jelölés előzi meg, a jelöltté váláshoz a képviselők legalább egyötödének írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet ajánlhat. Mivel a Fidesz-KDNP kétharmados többséggel rendelkezik, várhatóan egyetlen szavazási körben megválasztják Novák Katalin  utódját, akinek kiléte egyelőre teljesen bizonytalan.

A törvény szerint a köztársasági elnök megbízatásának megszűnése esetén az új államfő hivatalba lépéséig a köztársasági elnök feladat- és hatásköreit az Országgyűlés elnöke, jelen esetben Kövér László látja el. Ez idő alatt képviselői jogait nem gyakorolhatja, helyette a T. Ház elnökének feladatait az Országgyűlés által kijelölt alelnök látja el.