botrány;lemondás;Balog Zoltán;püspök;református egyház;elnöki kegyelem;

Szorul a hurok Balog Zoltán körül is, kiderítettük, ki a másik püspök, aki lemondatná

Lapunk értesülései szerint nem a szerdán megszólaló Fekete Károly az egyedüli református vezető, aki helyénvalónak tartaná, ha a pedofilügyben az ő támogatásával adott elnöki kegyelem  következményeként a volt miniszter megválna a zsinat lelkészi elnöki tisztségétől.

Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke az egyházközségeknek és lelkipásztoroknak szóló, a Népszavának is elküldött közleményében arról tájékoztatott, hogy az egyház fővárosi székhelyén tartott keddi ülésen – a „kialakult helyzetre tekintettel, teológiai alapú érveléssel” – megkérte Balog Zoltán dunamelléki püspököt, „gondolja át, hogy lemond zsinati elnöki tisztéről”. Fekete Károly annak a debreceni központtal működő tiszántúli egyházkerületnek a püspöke, amely különösképpen fontos szerepet játszik a református egyház életében.

Ahogyan arról beszámoltunk, az esperesek és főgondnokok (világi vezetők) részvételével zárt ajtók mögött tartott keddi találkozó elvileg arra volt hivatott, hogy Balog Zoltán tisztázza: milyen módon működött közre abban, hogy Novák Katalin köztársasági elnök kegyelmet adott a bicskei pedofilügyben elítélt K. Endre igazgatóhelyettesnek. Az esemény utáni videóüzenetében Balog Zoltán elismerte, hogy Novák Katalin tanácsadójaként a kegyelmi kérvény mellé állt. Közlése szerint ezzel – bár döntést nem hozott – tévedett és hibázott. Bocsánatot kért a reformátusoktól, amiért kárt okozott az egyháznak.

A jelenlévők 86 százaléka „véleménynyilvánító titkos szavazással” bizalmat szavazott ugyan Balog Zoltánnak, a püspökökből és egyházkerületi főgondnokokból álló elnökségi tanács azonban „határozottan” arra kérte, gondolja át közéleti szerepvállalásait. Balog Zoltán ígérte, hogy eleget fog tenni a kérésnek.

Az ügy azonban nem jutott nyugvópontra. Fekete Károly közleménye szerint szerdán „ismét beszéltünk egymással (Balog Zoltánnal). Tiszteletben tartva a bizalmi véleménynyilvánítás eredményét, ma újra azt javasoltam Balog püspök úrnak, hogy gondolja át, és mondjon le zsinati elnöki tisztéről.” Fekete Károly bízik abban, hogy „egyházunk egységét szem előtt tartva, egyeztetve az elnökségi tanács tagjaival, ezt hajlandó lesz megtenni. Döntésének meghozataláig legyünk türelemmel, kérem ezért minden egyháztagunk és minden szolgatársam mértéktartását.”

Fekete Károly kitért arra, hogy a református gyülekezetekben úrvacsorai közösséggel kezdik meg a húsvéti ünnepekre való felkészülést. „Adja Isten, hogy a böjti időszak elősegítse személyes és közegyházi önvizsgálatunkat” – írta a tiszántúli püspök, aki bibliai idézettel zárta közleményét.

A református egyház négy nagy szervezeti egységből, egyházkerületből áll. Lapunk több forrásból úgy értesült, hogy a keddi tanácskozáson – Balog Zoltánon és Fekete Károlyon kívül – a másik két egyházkerület lelkészi vezetője, Pásztor Dániel tiszáninneni és Steinbach József dunántúli püspök is felszólalt.

Utóbbi a lényeget tekintve azon a véleményen volt, ha Balog Zoltán jó volt akkor, amikor támogatásokat szerzett az egyháznak, legyen jó a mostani nehezebb időkben is. Pásztor Dániel viszont érzékeltette, hogy ő Fekete Károly álláspontjával ért egyet,

tehát helyénvalónak tartaná, ha Balog Zoltán leköszönne a zsinati elnöki posztról.

Kerestük Fekete Károlyt. A püspök munkatársa révén azt üzente lapunknak, hogy a közleményében szereplő, türelemre és mértéktartásra vonatkozó kérését magára is érvényesnek tekinti, jelenleg ennél többet nem kíván mondani.