Balog Zoltán;református egyház;elnöki kegyelem;bicskei gyermekotthon;

„Nem lehet a politikát ennyire belekeverni az Isten népe működésébe” - Istentiszteleten bírálta Balog Zoltánt egy református lelkész

Felrótta a korábbi miniszternek, hogy noha lemondott a zsinatelnökségről, püspökként továbbra is nagy befolyással bír a közegyházi működésre. 

„Kifejezhetjük, hogy azt gondoljuk, egy politikus mindig az marad, így jelenlegi püspökünk nem alkalmas arra, hogy a református egyházunkat, egyházkerületünket vezesse. Kifejezhetjük, hogy ha valóban belátja tettei súlyát, szerepének megosztó voltát, az egyházunk közösségének azzal segítene a legtöbbet, ha belátná, mennyit árt és lemondana vezetői tisztségéről. Kifejezhetjük, hogy közben ez csak a jéghegy csúcsa: egyházunk, társadalmunk tele van strukturális bűnökkel, amik a rendszerben magában vannak. Amikkel szemben leginkább tehetetlenek vagyunk, de amiben Istenhez kiáltunk” - jelentette a Gazdagréti Református Gyülekezet vezető lelkipásztora a vasárnapi istentisztelet alkalmával elmondott igehirdetésében.

Minderre a hvg.hu figyelt fel. Thoma László azt mondta, vétkezett az egyház, mivel ha tetszik, ha nem, a gyülekezet is része a Magyarországi Református Egyháznak, akármennyire is szerették volna az elmúlt napokban függetleníteni magukat. 

„Vétkezett egyházunk egyik legfőbb képviselője. Mert bár visszatért a politikai pályáról a lelkészi, püspöki szolgálatba, nem tud nem politikusként működni. Vétkezett s bár részben bocsánatot kért s lemondott a zsinat lelkészi elnökségéről, de nem mondott le a püspökségről, továbbra is ugyanúgy döntéshozó tagja a zsinatnak, az egyházkerületünk vezetője, azaz semmi változott, ugyanúgy mélyen meghatározza a közegyházi működést. Nem az egész egyházat támadták, hanem a személyét s ezt ő az egész egyházat érintő támadásnak minősítette. Ez bűn, ami az anyaszentegyház egész közösségét érinti. De nem csak most, hanem az elmúlt években folyamatosan vétkezett, mert nem lehet a politikát ennyire belekeverni az Isten népe működésébe”

- fogalmazott, miközben egyszer sem mondta ki Balog Zoltán nevét.

Úgy folytatta, az elmúlt évek sodródásának eredményeképpen a református egyház olyan közel került az aktuális államhatalomhoz és a politikához, annyi szállal kötődik hozzá, hogy az nem szolgálja Isten dicsőségét, már-már lehetetlenné teszi szolgálatának hűséges végzését. Vigyázzunk, mert ebben a kérdésben is keveredik a politika a valódi morális kérdésekkel. Ismernünk kell tehát és megneveznünk az eszközöket, amiket használ ez a közeg. A tisztánlátás végett mondjuk ki: sajnos a közélet szereplői mind: aktuális hatalmon lévők és az ellenzék is vétenek, amikor a megosztás a félelemkeltés, rosszindulat és gyűlölet eszközeit alkalmazzák - fűzte hozzá.

Mondandójának végén feltette a kérdést, miként lesz ebből megtérés és megújulás. „Kifejezhetjük először is a mélységes együttérzésünket az érintett ügy áldozataival. Mindenkivel, akit gyermekként bántottak, akiket nem védtek meg, akiktől jó ideig nem kértek bocsánatot, akiknek a szenvedését, fájdalmát csak fokozta ez a mostani helyzet. Kifejezhetjük afeletti megszomorodásunkat, amilyen helyzetben, nyomorúságban van református egyházunk” - mondta Thomán László.