lemondás;Balog Zoltán;felszólítás;Magyarországi Református Egyház;bicskei gyermekotthon;kegyelmi botrány;

24 református értelmiségi „hangsúlyosan” kéri, hogy Balog Zoltán mondjon le

Isten kegyelmét összekeverni az államfői kegyelmi jogkör gyakorlásával súlyos visszaélés - hívták fel a figyelmet.

Anyaszentegyházunkért érzett felelősségére apellálva hangsúlyosan kérjük Balog Zoltánt, mondjon le dunamelléki püspöki tisztségéről is. Ez nem egyetlen egyházkerület, hanem az egész Magyarországi Református Egyház közös ügye - írta közös nyilatkozatában 24 református értelmiségi, köztük egyetemi oktatók, MTA-doktorok és tanárok.

A Szemlélek keresztény portálon és a Válasz Online-on is megjelent nyilatkozatban úgy fogalmaztak, aggodalommal, de egyúttal reménységgel is tekintenek az egyházban kialakult helyzetre. Egyrészt „aggodalommal, mert Balog Zoltán püspöknek az úgynevezett kegyelmi botrányban való érintettsége és püspöki tisztségéhez való ragaszkodása miatt egyházunk napról napra veszít hiteléből, és ez akadályozza alapvető küldetésének teljesítését, az evangélium hirdetését”. Másrészt ugyanakkor reménnyel is, mert mint írják, ez a megrázkódtatás a megtisztulás és a megújulás kiindulópontja lehet.

Kiemelték:

„Hisszük, hogy Jézus Krisztus keresztáldozatának elfogadásával, bűneink megvallásával Isten kegyelméből bűnbocsánatot nyerhetünk. Ezt a kegyelmet összekeverni az államfői kegyelmi jogkör gyakorlásával súlyos visszaélés.”

Felidézték, hogy Balog Zoltán a kegyelmi üggyel kapcsolatos döntéseit „kárt okozónak”, „súlyos hibának”, az egyházra nézve „tehertételnek” nevezte. Ők ehhez hozzátették:

„Mi még súlyosabbnak látjuk, mint ahogyan azt is, hogy az egyházra terhelte személyes vétkét. Hitelességünket, az egyházon belül megbomlott testvéri közösséget tehát nem Balog Zoltán lemondása, ellenkezőleg, hivatalban maradása rombolja tovább.”

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a kialakult helyzetnek most is érezhetők a következményei lemondott keresztelők, kilépő egyháztagok és a társadalmi támogatottság drasztikus csökkenése formájában. Az ügyet ezért nem lehet hatalmi szóval lezárni. „Végső soron az a kérdés, hogy remélhetjük-e így Isten áldását?” - teszik fel a kérdést, majd hangsúlyosan arra kérik Balog Zoltánt, mondjon le a püspökségéről.

„Egyházunk jelenlegi helyzetét az állammal való összefonódás és az anyagi függőség határozza meg. Úgy gondoljuk, hogy egyetlen egyház sem tarthat igényt privilégiumokra. A lehetőségekkel élni pedig csak méltányosan és felelősséggel szabad, úgy, hogy az ne ellenérzést váltson ki, hanem az egyház társadalomban betöltendő küldetését szolgálja. Az új út keresésében tudatosan kell támaszkodnunk az egyház autonómiáját védelmező több évszázados protestáns hagyományainkra. A kommunista diktatúra korszakából pedig tekintsünk azoknak a hiteles örökségére, akik hátrányokat szenvedve, akár az egyházi szolgálatból kiszorítva is hűségesek maradtak” - zárul a Magyarországi Református Egyház minden gyülekezetének megküldött nyilatkozat.

Az aláírók névsora:

Dr. Ablonczy Balázs történész, egyetemi oktató

Ablonczy Bálint újságíró

Dr. Ambrózy Gábor történész, egyetemi oktató

Dr. Balogh Lídia társadalomtudományi kutató

Dr. Daróczi Anikó irodalomtörténész, műfordító, egyetemi oktató

Dr. Éliás Sára ügyvéd

Dr. Gonda László lelkész, teológus, egyetemi oktató

Gyimóthy Géza agrármérnök

Horváth-Sántha Hanga jogász, egyetemi oktató

Kiss Judit Ágnes író, költő, tanár

Dr. Körösényi András politológus, kutatóprofesszor

Dr. Kustár Zoltán lelkész, teológus, egyetemi tanár

Miklós Attila vallásoktató

Molnár Illés költő, műfordító

Naszádi Kriszta iskolaprojekt-koordinátor

Nádori Gergely tanár

Dr. Orosz Ferenc biokémikus, az MTA doktora

Dr. Simonfi Zsuzsanna egyetemi oktató

Dr. Szabó Róbert csillagász, az MTA doktora

Tarr Zoltán lelkész (rendelkezési állományú)

Dr. Tóth Sára bölcsész, egyetemi oktató

ifj. Victor István lelkész

Dr. Zalatnay István lelkész, teológus, filozófus, egyetemi oktató

Zelenka Eszter néderlandisztika szakos bölcsész, egyetemi oktató