személyes adatok;gyámügy;bankszámla-nyitás;Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat ;

Személyes adataikat féltik a gyermekvédelmi gyámok, ellentmond egymásnak a belügyi tárca és a szakszolgálat

A Belügyminisztérium azt állította, hogy a Start-számlát automatikusan a támogatást folyósító számlavezető nyitja meg, nem pedig a gyám, ennek épp ellentmond az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat posztjáról a napokban távozott igazgatója.

„Addig, amíg nem rendezik a személyes adataim védelmét, biztosan nem nyitok meg egyetlen Start-számlát sem”. Ezt mondta lapunknak egy gyermekvédelmi gyám, aki az ellen tiltakozik, hogy a nevelésbe vett gyerekek számára a jövőben számlát kell nyitniuk, és elmondása szerint szerződéskötéskor saját személyes adataikat, például a lakcímüket is meg kell adniuk, ezek rajta lesznek a dokumentumokon.

Így többek között a gyerekek is megtudják, hol laknak, pedig – mint lapunknak fogalmazott – „talán érthető okokból nem vágyom arra,

hogy egy, esetlegesen a bűn útjára lépő, nevelésből kikerült fiatal és barátai a lakásomnál tobzódjanak a vélt sérelmeik miatt.”

Mint ismert: a gyermekvédelmi gyám a gyámsága alatt álló gyermek vagyonának kezelője és törvényes képviselője, és akár 20-30 kiskorú is tartozik egy gyámhoz. Megkerestük az ügyben a Belügyminisztériumot is, ott azonban arról tájékoztatták lapunkat, hogy a Start-számlát automatikusan a támogatást folyósító számlavezető nyitja meg a nevelésbe vett gyermek számára, annak megnyitási kötelezettsége nem a gyermekvédelmi gyámé. – Neki csak az a feladata, hogy az ott, és a más számlán kezelt összegről éves számadást adjon, ebben nincs semmi újdonság – írták. Csakhogy a lapunknak nyilatkozó gyám arról beszélt, hogy a számlát neki kell megnyitnia a személyes adataival.

Kérdéseket vet fel, hogy ha a tárca állítása szerint nincs változás, akkor miért kért éppen ebben a témában állásfoglalást még február 7-én az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat – posztjáról most hétfőn távozott – igazgatója a minisztériumtól.

Erdei Sándor a gyermekvédelmi gondoskodásban élő kiskorúak vagyona, életkezdési támogatása, valamint a gyermekvédelmi gyámok kötelezettségei ügyében érdeklődött. Azért merülhettek fel kérdések, mert nem volt egyértelmű, hogy a Start-számla a gyám által kezelendő vagyoni körbe tartozik-e, vagy nem. Mivel a gyerek csak nagykorúsága után férhet hozzá az azon szereplő összeghez, így azt kezelni sem igazán tudja a törvényes képviselő, legfeljebb ellenőrizheti, hogy az automatikus támogatások jóváírása, illetve az esetleges befizetések valóban megtörténtek-e. Eddig, akinek a nevelésbe vétele előtt nyitottak ilyet a vér szerinti szülei, azoknak volt ilyen megtakarításuk, akinek nem nyitottak, azoknak nem volt. Ha viszont nincs ilyen számla, azt a gyámnak jeleznie kell a gyámhatóság felé. A BM Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztályától Erdei Sándorhoz érkezett válaszából kiderült:

a Start-számla egyenlege a kiskorú vagyonát képezi, amelyre kiterjed a gyermekvédelmi gyám számadási kötelezettsége.

A válasz alapján nemrég, április 15-i hatállyal egyedi utasítást adott ki Erdei Sándor „a gyermekvédelmi gyámi feladatokról és kötelességekről”. Azt kérte a területi gyermekvédelmi szakszolgálat igazgatóitól, hogy az „egységes eljárás biztosítás érdekében” a szabályokat minden gyámi dolgozóval ismertessék meg. Ebben a szabályzatban – a Belügyminisztérium tájékoztatásával ellentétben – az olvasható:

Start-számlát kizárólag a törvényes képviselő jogosult megnyitni, és a pénzmosás-megelőzési szabályok miatt a gyermekvédelmi gyámok személyes adatainak rögzítése jelenleg kötelező.

„A Kincstár keresi a lehetőségét annak, hogy az eljáró gyámok személyes adatai ne jelenjenek meg az egyes dokumentumokon, hanem azok fokozottan védett adatként csak a Kincstár nyilvántartásában kerüljenek rögzítésre” – áll a BM állásfoglalása alapján kiadott szabályzatban.

Éppen ez volt az, amit a lapunkat megkereső gyermekvédelmi gyám kifogásolt: „a minisztérium évek óta nem képes megoldani azt a problémát, hogy a gyermekvédelmi gyámok ne magánszemélyként és magánadataikkal szerepeljenek mindenhol.

Az én személyes adataim miért értéktelenebbek, mint másé?” 

– tette fel a kérdést.

A kincstári Start-számla ahhoz a Kincstári Letéti számlához kapcsolódik, amit támogatásként az állam nyit minden gyereknek, születésekor. Ez utóbbi kerülhet át az Államkincstárnál vezetett Start értékpapírszámlára a szülő, vagy a törvényes képviselő kezdeményezésére. Megnyitását ugyan egyetlen jogszabály sem írja elő, de azt igen, hogy a gyermekvédelmi gyám joga és kötelessége a gyermek vagyoni érdekeinek védelme, a vagyon megfelelő hasznosítása. A letéti számlán lévő összeg csak az előző évi infláció mértékével megegyező kamattal nő, a Start-számlán lévő pénz viszont ezen felül 3 százalékos kamatprémiummal bővül, és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, illetve nevelésbe vett gyermekek további akár évi plusz 24 ezer forint támogatást kaphatnak, illetve a számlán kezelt összegre hozam is várható.