hírszerzés;Kína;Tibet;civil szervezet;

Kínai álcivilek akciózhattak Budapest belvárosában

Rejtélyes, piros baseballsapkás kínaiak bukkantak fel a város több pontján a kínai elnök látogatása alatt. 

Csütörtökön előbb a Gellért-hegyi kereszt lábára kifeszített tibeti zászlót takarták le a kommunista Kína zászlajával, majd később a hegy oldalába kifeszített „Hszi Csin-ping diktátor, az időd lejárt. Szabad Tibet” transzparensét. Ez utóbbit épp akkor, amikor a kínai elnök Hszi Csin-ping karavánja elhaladt előtte. Később az Erzsébet hídnál is Tibet zászlót feszítettek ki az aktivisták, ám szinte azonnal megjelentek a rejtélyes piros baseballsapkás kínaiak és végül rendőrsorfal akadályozta meg, hogy komolyabb incidens alakuljon ki közöttük.

Biztonsági forrásaink szerint kizárt, hogy a pirossapkások kínai „rendőrök” lettek volna, annál is inkább, mivel a pártállamnak teljesen felesleges lenne ideutaztatni egy fedett rendőri különítményt egy ilyen feladatra. A legvalószínűbb, hogy a számos, Magyarországon élő kínai közösségben hangsúlyosan jelen lévő, állami szervezésű, álcivil szervezet valamelyikéhez vagy több ilyen szervezethez tartoztak az aktivisták. Kína a magyar CÖF-höz hasonló, közpénzből finanszírozott kormánypárti álcivil szervezetek valóságos tárháza, és kifejezetten Hszi Csin-ping uralma óta van kiemelt szerepük a rezsim fenntartásában az anyaországban és a diaszpórákban. A társadalom minden foglalkozásrendjében, civil élet szinte minden részén jelen lévő hálózatok a Kommunista Párt egyik szervezetének számító „United Front Work Department (UFWD) alá tartoznak. Feladatuk odahaza a kínai civil társadalom becsatornázása a mára high-tech totális megfigyelőállammá lett kínai államszervezetbe, s a pártvezetés véleményének érvényesítése. Magyarországon a kínai diaszpórákban lévő kínai álcivilek feladata a közösségen belüli ellenzéki, disszidens vélemények folyamatos figyelése, elfojtása, a Kína-ellenesnek bélyegzett aktivitás monitorozása. Így nem véletlen, hogy a pirossapkásoknak pontos ismereteik voltak arról, hogy hol és mikor terveznek a tibeti szervezetek tüntetni.

Mint forrásaink ecsetelték esetükben őket "titkosrendőrnek" nevezni azért nem pontos, mivel – bár nem kizárt, hogy soraik között vannak titkosrendőrök is – ám arra kínosan ügyelnek, hogy ne kerüljenek összeütközésbe a befogadó ország hatóságaival, így rendfenntartó, állami szerepet meg sem próbálnak eljátszani. Ugyanakkor a puszta aktivista szerepnél jóval többről van szó, így az UFWD alá tartozó álcivilek nem ritkán "kiszervezett" hírszerzési feladatot is ellátnak, így például rendszeresen ők figyelik, dokumentálják nyugaton a tibeti, ujgur, vagy netán disszidens kínai szervezetek mozgását, ahogy Budapesten belefolynak a vegzálásukba. Forrásaink szerint nem lehet tudni, hogy Magyarországon hányan tartoznak ide, ám a kínai diaszpóra méretéből ítélve akár ezres nagyságrendű is lehet ez a kör, ugyanakkor mivel a magyar (és más befogadó országbeli) hatóságoknak általában különösebb fejfájást nem okoznak, így nincsenek igazán jelen a hazai szervek veszélytérképén.