Új román demarkációs vonal

Publikálás dátuma
2019.01.06. 13:00

Az új határvonal szélső pontjai: Kolozsvár, Déva és Nagybánya
A kelet-magyarországi főkormánybiztosság, mint Kolozsvárról jelentik, fontos tárgyalásokat folytatott a román katonai parancsnoksággal.
A tanácskozások érdemben megoldásra vezettek és csupán az egyezmény pontos megszövegezése és aláírása van még hátra. A megállapodások lényege az, hogy a románok megállanak azon a határvonalon, ahová eddig futottak. E határvonalon túl nyugat felé semleges zónát állapítanak meg, amelyen francia csapatok fogják fönntartani a rendet, míg a semleges zónán túl a rendfönntartás kötelessége magyar kormánycsapatokra fog hárulni.
A megszálló csapatok határvonalának szélső pontjai: Kolozsvár, Déva és Nagybánya. E szerint tehát a románok nem szállják meg Nagyváradot és Aradot.
Az utóbbi helyen különben is már francia csapatok vannak. Az egyezmény szövegének beterjesztése és aláírása már a legközelebbi napokban megtörténik, ami azt jelenti, hogy a béketárgyalásokig a román csapatok nem terjeszkednek tovább.
A főkormánybiztosság sajtóirodája ebben az ügyben a következő hivatalos jelentést adta ki: Berthelot tábornok kolozsvári tartózkodása alatt Apáthy István főkormánybiztossal megbeszélte azokat az irányelveket, amelyek alapján a megszálló csapatok parancsnoksága a főkormánybiztossággal megállapodásokat hozhat létre a rend fönntartása érdekében. A főkormánybiztos ezután tárgyalásokat folytatott Neculcea tábornokkal, a VII román hadosztály parancsnokával. A tárgyalások fontos eredményeit és a létrejött megállapodásokat ezután fogják megszövegezni.
A tárgyalások egyik legfontosabb eredménye egy határvonal megállapítása, ameddig a megszálló csapatok terjeszkednek. E határvonalon tul 15 kilométer széles semleges zónát állapítanak meg, a zónán túl helyezkednek el a magyar csapatok. Megállapodások jöttek létre továbbá a rend fönntartására és egyéb intézkedések foganatosítására is. A megállapodásokról a szövegezés megtörténte után a közönséget tájékoztatni fogjuk.
Apáthy főkormánybiztos a kolozsvári újságírók előtt tett nyilatkozatában kijelentette, hogy a megegyezés szerint Kolozsvár csak, mint fontos stratégiai pont marad továbbra is megszállás alatt.
Népszava 1919. január 6.