oktatás;protokoll;tanévkezdés;koronavírus;

2020-08-21 18:00:47

Az Emmi közölte, hogy a tanórákon nem kell tartani a másfél méteres védőtávolságot

A tárca szerint a gyerekek akkor is szoros kontaktusba kerülnek egymással, ha a padok között biztosított a nagyobb távolság.

A sajtóban elterjedt téves információval szemben az iskoláknak kiküldött protokoll szerint a tanórákon nem előírás a 1,5 méteres védőtávolság megtartása. Az egy osztályba járó gyermekek akkor is szoros kontaktusba kerülnek egymással, ha a padok között biztosított a nagyobb távolság – írta az Emberi Erőforrások Minisztériuma az MTI-hez eljuttatott közleményében.

Az intézkedési terv a közösségi terek – például a folyosó - esetében hangsúlyozza a távolságtartás fontosságát, mivel ott a különböző osztályba járó tanulók is keveredhetnek egymással. A közösségi terekben a szociális távolság megtartása a létszám korlátozásával (például a csengetési rend eltérő megállapításával), a közösségi terek felosztásával valósítható meg. Ahol ez nem biztosítható, ott javasolt a maszk viselése a felső tagozatos és középiskolás tanulóknak. A kiadott ajánlást értelemszerűen az adott intézmény helyi sajátosságai szerint kell alkalmazni.

A szülők felelőssége, hogy olyan gyermeket ne engedjenek óvodába, iskolába, akinél betegségre utaló jeleket észlelnek, továbbá segítsék elő otthon is az alapvető higiéniai szabályok (például köhögési etikett) betartását.

Azt mi tesszük hozzá, hogy az intézkedési protokollban az Emmi valóban nem írta elő, hogy a tanórákon is kötelezően kell tartani a másfél méteres távolságot. Számszerűsítve a gyakorlati foglalkozások és a közösségi terek esetében említették. A tervben az állt – amint arról be is számoltunk –, hogy az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről, adott esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával. A tanulók szellősebb elhelyezése céljából, amennyiben lehetséges, az oktatáshoz-neveléshez nem szükséges tárgyakat, bútorokat javasolt a tantermen kívül elhelyezni. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező