képzőművészet;

Harc a vásznakon

Szigorú élek és indulatos gesztusok találkoznak Pintér András Ferenc (PAF) New Edges (Új élek) című kiállításán az Art Salon Társalgó Galériában. A festőművész legújabb munkáin a geometrikus alakzatok és a hirtelen felvitt rétegek közti ellentét szinte élővé teszi a képeket. A művek ráadásul még elevenebbek, mint a korábbiak, hisz a rajtuk „harcoló” absztrakt elemek a képek egészét uralják.

Pintér művészetére a tudatos építkezés jellemző, noha első munkáin még jelen volt a figuralitás. Akkor még feltűnt a képeken egy-egy alak, emberi arc, tárgy, betűk és olykor egy név is. A lélekben dúló háború azonban már ezeket a műveket is átjárta, hisz a fekete-fehér, piros, vörös, bordó, bíbor és lila színek az intenzíven megélt örömről és bánatról tanúskodtak. A következő ciklusban már alapvető változás történt: noha a képeken még megjelent egy-egy önarckép, testrészlet vagy testrész, ezúttal már az absztrakt formák domináltak. A heves gesztusok ekkor vették át a képtér felett az uralmat, különösen a Démonok című sorozatban, melynek koromsötét hátterei előtt a tűzpiros és a sárga ecsetvonások energikussá tették a képeket.

Az újabb fordulatot a harmadik, New Lines (Új vonalak) című sorozata hozta el, melyen már a geometrikus formák és az egyenes vonalak uralták el a vásznakat, és bár ismét a kavargó érzelmeké volt a főszerep, a színvilág szelídült: a műveket a törtfehér, a világosszürke és a fekete járta át. Ezen szériá­val mutat rokonságot a mostani kiállítás, melyen a geometria még inkább lendületbe hozza a képeket, miközben a korábbi szériákra jellemző gesztusok is feltűnnek, melyek még impulzívabbak, mint korábban. A két minőség közti ellentét megjelenik az életmű első szobrain is, melyeken a művész a vásznakon látható rendet és káoszt a szó szoros értelmében kiviszi a térbe. A gesztusok és az egyenes vonalak közti feszültség pedig egyszerre teszi a munkákat fegyelmezetté és zabolátlanná, így talán emiatt is érezhetjük azt, hogy bár absztrakt műveket nézünk, a művész valójában az emberi lélekről beszél.

INFÓ

Pintér András Ferenc (PAF)

New Edges – Új élek

Kurátor: Borsos Mihály

Art Salon Társalgó Galéria

Nyitva: május 19-ig, minden hétköznap 11–18 között vagy ettől eltérő időpontban bejelentkezés alapján