bánya;sárlavina;károsultak;Magyar György;polgári per;Recsk;Fiák István;

2023-11-20 20:00:00

Sárlavina Recsken: Mossa kezeit a bányacég, pert indítanak a károsultak

Egy fillért se fizetne a recski bányát üzemeltető társaság a nyár elején sárral elöntött házakban élőknek. Szerintük vitatható, hogy egyáltalán káresemény történt-e.

Minden kártérítési igényt visszautasít a recski bányát üzemeltető cég, holott az országos bányakapitányság szeptemberi határozatában jogsértést állapított meg és 3 millió forintos bírság megfizetésére is kötelezte a bányatársaságot.

Több szempontból is vitatja a cég jogelődjének korábbi kisebbségi tulajdonosából jogi képviselőjévé avanzsált – Kósa Lajos Fidesz-alelnök, országgyűlési képviselő barátjaként ismert – Fiák István ügyvéd, hogy ügyfelét, a recski kőbányát üzemeltető Andezit-Bau Bányászati Zrt.-t bárminemű felelősség terhelné a június elején bekövetkezett sárlavina okozta károkért. A bányatársaság ügyvédjeként már azt is vitatja,

Azzal a kijelentéssel pedig különösen nem ért egyet, hogy a cég felelős lenne a sárömlésért, mivel ez egy „elháríthatatlan természeti esemény volt, a sárlavinát kiváltó villámárvíz bekövetkezéséért egyetlen személy vagy szervezet sem tehető felelőssé” – érvel a recski sárlavinában elöntött Hunyadi utcai házak lakóit képviselő Magyar György ügyvédnek írt levelében Fiák.

„A megjelölt időpontban, de azt megelőzően sem történt a bányatelken üzemi baleset.

– összegez az Andezit-Bau ügyvédjeként.

A fentiekkel egyáltalán nem ért egyet a károsultakat képviselő Magyar György, aki szerint az országos bányakapitányság szeptemberi határozata megteremti egy kártérítési per jogalapját. Az ügyvédi iroda a perindítás előtt ismételten peren kívüli egyeztetéseket kezdeményezett. Erre érkezett a fentebb idézett válasz Fiák István ügyvédtől, aki a csatolt meghatalmazás szerint november 2-től látja el az Andezit-Bau Zrt jogi képviseletét. Sokkal előbb nem is vállalhatta volna el a feladatot, mivel a bányatársaság jogelődjének kisebbségi tulajdonosa volt. (A jelenlegi kisebbségi tulajdonosról nincs nyilvános információ.)

Adott helyzetben e két érdek ellentétbe is kerülhet és összeférhetetlenséget eredményezhet” – vélekedik Magyar György.

A recski károsultakat képviselő ügyvéd hozzátette: „A bánya a tényeket makacsul tagadó és a kártérítéstől mereven elzárkózó magatartása miatt ügyfeleink kénytelenek polgári pereket indítani. Irodánk a bányával történt eredménytelen peren kívüli egyeztetést a továbbiakban értelmetlennek tartja,

– fogalmazott.

A Népszava korábban beszámolt arról, hogy az országos bányakapitányság határozata kimondja: a vállalkozó már a 2025-ös és 2026-os években kitermelni szándékozott területről is letakarította a talajt, illetve a meddőt. Így a felszín 1-10 méterrel lejjebb került a korábbi talajszintnél. A letermelt földből és meddőből kialakított depó, töltés helyenként 10 méterrel is túllógott a bánya kijelölt határán. A jogsértéssel okozott hátrány a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) égisze alatt működő országos bányakapitányság szerint nem visszafordítható, a depó megszüntetése legfeljebb a kialakult jogsértő állapot orvoslását eredményezi. A vállalkozót a depónia felszámolására, a csapadékvíz elvezetésének biztosítására és 3 millió forint bírság megfizetésére kötelezték. A határozatból az is kiderül, hogy idén januárban – azaz a sárlavina előtt – már érkezett egy lakossági bejelentés a szabálytalan tevékenységről, felvetve a töltés megcsúszásának veszélyét, ám a „téli, rossz látási viszonyok között, bányaművelési térkép hiányában csak annyit lehetett megállapítani, hogy a töltés stabil”.

A kormány először magára húzta az ügyet, hiszen nem sokkal a sárlavina után úgy határozott, hogy 500 millió forintot különít el a Recsken károsodott lakóingatlanok helyzetének rendezésére. A feladattal az MR Lakásalapot bízta meg, ám az erről szóló támogatási szerződést november elejére sem sikerült aláírni. Az MR Lakásalap mindenesetre azt írta a Népszavának, hogy a Hunyadi János utcai házak tulajdonosainak felajánlották, hogy segítséget nyújtanak az ingatlanuk értékesítéséhez, illetve a településen vagy a térségben értékbeszámítással megvásárolható vagy bérelhető ingatanokat ajánlanak fel a saját portfóliójukból. Az engedély nélkül felépült házakért cserébe szintén az MR Lakásalap ingatlanai közül ajánlanak bérleményt.

Az Andezit-Bau Zrt.- hiába kerestük az ügyben, cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ.