ELTE;gender;

Genderszak – Értetlenül áll a kormány tervei előtt az ELTE TÁTK vezetése

Aggályosnak tartják az eljárást. A 2016-os felülvizsgálat során egy minisztérium sem tett észrevételt a szak tartalmával kapcsolatban.

A minap nagy visszhangot keltett, hogy egy kormányzati terv szerint felszámolnák az egyetemi genderképzést – csakhogy ez az üzenet nem közérdekű, a Magyar Rektori Konferenciának (MRK) megküldött állásfoglalásuk egy nem nyilvános egyeztetés része.

Az  Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) korábban annyit közölt: a társadalmi nemek tanulmánya mesterképzés felmenő rendszerben történő megszüntetését célzó rendelettervezetről az MRK közvetítésével szereztek tudomást, és az egyetem a rendelkezésre álló véleményezési határidőn belül megfogalmazta a tervezettel kapcsolatos észrevételeit. A képzés megszüntetését nem tervezték, de a fenntartó döntését tudomásul veszik és tiszteletben tartják. „Egyúttal fontosnak tartjuk, hogy a témakörben lehetőség szerint érdemi szakmai vita folyhasson le. A végleges szabályozás megjelenéséig, illetve a rendelet indokolásának megismeréséig az ELTE nem kíván a fentieken túl a témában állást foglalni” – tették hozzá.

A Társadalomtudományi Kar most mégis állást foglalt az ügyben. Juhász Gábor dékán közleményben tudatta: aggályosnak tartják, hogy az előterjesztés olyan szak megszüntetését irányozza elő, ami a férfiak és nők közötti társadalmi viszonyokkal és nemi egyenlőtlenségekkel, így a család és a népesedés kérdéseivel, mindezek magyarországi és globális gazdasági és kulturális okaival és következményeivel foglalkozó szakemberek hosszútávú utánpótlását biztosíthatja.

Mint írta, az ELTE Társadalmi nemek tanulmánya mesterszak oktatói most is, ahogy eddig is, szívesen folytatnak tudományos és szakmai vitát a szak tartalmáról, a képzési és kimeneti követelményekről.

„A szak rendeleti úton való hatályon kívül helyezéséről szóló, indokolás nélküli, kormánydöntésre váró előterjesztés azonban önkéntelenül is azt a látszatot kelti, hogy érdemi viták nélkül kerülhetnek megszüntetésre tudományos fórumok által megméretett szakok”

– tette hozzá.

Szavai szerint értetlenül állnak az előtt, hogy az EMMI egy alig 2 évvel ezelőtti, saját hatáskörében elfogadott rendeletének egy konkrét mesterszakra vonatkozó alpontját indokolás, illetve a szakot működtető egyetemek felé előzetes kifogás emelése, a képzési és kimeneti követelmények újbóli felülvizsgálatának elrendelése nélkül azért módosítja, hogy – ahogyan az előterjesztésből egyértelműen kiderül – az egyébként érvényes tudományos akkreditációval rendelkező szak megszűnjön. 

„Ezt az eljárást a felsőoktatás és a tudomány Alaptörvényben rögzített autonómiája szempontjából aggályosnak tartjuk”

– hangsúlyozta. Juhász Gábor felidézte, hogy a 2016-os felülvizsgálat során egyetlen minisztérium, tudományos, szakmai vagy társadalmi szervezet észrevételt, megjegyzést, aggályt vagy kritikát a szak tartalmával kapcsolatosan nem fejtett ki.

CEU: elutasítjuk a cenzúrátA CEU már korábban jelezte, hogy elkötelezettek a tanszabadság mellett, és elutasítják az oktatás tartalmát érintő mindennemű cenzúrát. Lapunknak ennél sokkal egyértelműbben fogalmazott Pető Andrea, a CEU Társadalmi Nemek Tanulmánya Tanszékének professzora. „A kormányrendelet tervezete felsőoktatásba rendeleti úton való durva beavatkozás, mely komoly elemzés és konzultáció nélkül megszüntetne egy egyetemi szakot, s ez kihatással lehet a magyar egyetemekre, a felsőoktatás minőségbiztosítására és a felsőoktatás nemzetközi kapcsolataira is”- vélekedett Pető, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a társadalmi nemek tanulmánya mesterképzés a hatályos előírásoknak megfelelően, a Magyar Akkreditációs Bizottság által előírt és felügyelt, a hazai és nemzetközi tudományos mércéknek megfelelő szaklétesítési eljárást követően 12 évvel ezelőtt került fel a felsőoktatási szakok jegyzékébe.