Előfizetés

A szolgálólány meséje: ezt gondolják a magyartanárok az új NAT-ról

Koncz Tamás
Publikálás dátuma
2020.02.03. 11:39

Fotó: Népszava
Nemzetinek sem nevezhető az új alaptanterv, ami rideg, gyerekellenes, és a politika szolgálólányává teszi az irodalmat – figyelmeztetnek a pedagógusok.
Két ismert oktatási szervezet, a Magyartanárok Egyesülete és a Civil Közoktatási Platform is kemény hangvételű közleményben bírálta hétfőn a legnagyobb titokban szerkesztett, majd január 31-én bemutatott Nemzeti alaptantervet (Nat), amit több, lapunknak nyilatkozó oktatási szakértő is részletesen kritizált.

„A szövegekben megjelenik az alattvalóvá nevelés szándéka”

A Civil Közoktatási Platform ennél tömören pontokba szedte össze a Nat -2020-al kapcsolatos főbb problémákat. Összegzésük szerint • Nem volt szakmai egyeztetés, a dokumentum „illegalitásban” készült. • Ez a NAT nem nemzeti, mert kirekeszti a tanulók kétharmadát: nem vonatkozik a szakképző iskolákra és csak részben alkalmazható a technikumokra. • Ez a NAT nem alaptanterv, mert a részletesen előírt tananyag kitölti, sőt túlhaladja a rendelkezésre álló időkeretet. • A tanulók túlterheltségét nem csökkenti, a heti óraszám összességében alig lett kevesebb, a tananyagtartalom egyes területeken számottevően növekedett is. • A merev szabályozás, a részletező előírás lehetetlenné teszi a helyi igényekhez, a tanulók közötti különbségekhez történő alkalmazkodást, akadályozza az esélyegyenlőtlenségek kezelését; továbbra is kötelezőek és nem választhatóak a kerettantervek. • A frázispuffogtató magyarkodás nem segíti a hazafiságot; a szövegben megjelenik az alattvalóvá nevelés szándéka. • A bevezetőben esetlegesen megjelenő pedagógiailag korszerűnek vehető elveknek és céloknak a részletek gyakran ellentmondanak. • A bevezetésre képtelenül kevés a hátralévő idő: lehetetlen a tankönyvrendelésig, ill. a tanév kezdetéig tankönyveket írni és kiadni, a pedagógusokat felkészíteni, helyi tanterveket kidolgozni.

Csökkentett óraszámok mellett vár el jóval többet

A minden eddiginél nemzetibbnek szánt Nattal több komoly probléma akad a Magyartanárok Egyesülete szerint is - például az, hogy
a dokumentum a magyar nyelv és irodalom tantárgy tekintetében nem nemzeti és nem alaptanterv.

„Nem nemzeti, mert ekkora mennyiségű tananyag az adott korosztály legalább kétharmada számára nem elsajátítható, őket a nemzetből mintegy kirekeszti. Nem alaptanterv, mert a tanítást teljes részletességgel s nem csupán alapjaiban szabályozza. Komoly óraszámcsökkentés mellett jelentős tananyagbővítést hajt végre. Annyira nem ad módot a képességfejlesztésre, a diákok egyéni fejlődésére, a módszerek és gondolatok sokféleségére, hogy egyáltalán nem szolgálja a diákok érdekeit, nem teszi őket jó szövegértőkké, árnyalt és pontos szövegek alkotóivá, művelt, a humán kultúra iránt elkötelezett felnőttekké. Nem szolgálja sem személyiségfejlődésüket, sem tanulás- vagy munkakultúrájukat, sem boldogulásukat a munka világában. Ezért mélyen gyerekellenes” - véli az egyesület. 

A politika szolgálatában

Azt is felróják a Natnak, hogy a kortárs kultúráról tudomást sem vesz, az irodalom folyamatát is az 1970-es években lezárja, egészen véletlenül és elszórtan szerepelnek csak ennél újabb művek a tananyagban, a kortárs irodalom mint téma és fontos probléma eltűnt. A régi korok irodalomtörtének ismeretét sokkal mélyebben írja elő, mint azt a diákok nyelvi kompetenciája lehetővé tenné, és még a régebbi korok irodalomtörténetéről adott képe is elavult és elfogult. Mint kiemelik, 
„Ez az alaptanterv újra az ideológia, a politika szolgálólányává teszi az irodalmi nevelést, s ezzel legalább negyven évvel veti vissza az 1978-ban a szolgálólányi szerepből kiszabadult magyartanítást.”

A szervezet szerint az új alaptanterv elmaradott, olyan ideológiai kiindulópontokat tartalmaz, amelyek nem eredményezhetnek érvényes tanítási koncepciót. „Az irodalom tananyag kitüntetett eleme az üldözött magyarság koncepciója, a Trianon fölötti gyász hangsúlyozása és a határon túli magyarsággal való egység deklarálása. Nem tagadva e történelmi trauma miatt érzett fájdalom jogosságát, illetve a magyar irodalom államhatárokon túllépő jellegét, úgy véljük, ezt a fájdalmat az irodalomtörténet vezérgondolatává tenni mélyen irodalomellenes gesztus" -foglal állást az egyesület. Problémának tartják továbbá, hogy alaptanterv az irodalom tananyag egyetlen lehetséges rendezőelvének a kronológiát tekinti, nem ad teret semmiféle tanári kezdeményezésnek, önálló gondolatnak. Nem vesz tudomást a régiók, az iskolák és tanulócsoportok különbségeiről, mindenkit beszorít az országos egyentanterv kalodájába. Hozzáteszik, a kormányzati terv: „érzéketlen minden iránt, amit a magyar pedagógiatudomány, a tantervelmélet, a szakmódszertan az előző évtizedekben megalkotott. Deklarálja a módszertani szabadságot, de olyan mértékben szabályozza az elvégzendő tananyagot (például időnként még azt is meghatározza, hogy mely versek mely versszakait kell memoriterként megtanítani), hogy az minden tanári mozgásteret végképp beszűkít.”
„Mindezek alapján leszögezzük” – figyelmeztet az egyesület – „a most nyilvánosságra került kormányrendelet olyan súlyosan veszélyezteti a nemzet egységét, a nemzeti kultúrát, a diákok fejlődését, a tanári munka szakmaiságát, annyira mérgezi a közgondolkodást, hogy azonnal vissza kell vonni.

Kedden hiába kapcsolgat, elérhetetlenné válnak az ingyenes adások

nepszava.hu
Publikálás dátuma
2020.02.03. 09:02
Képünk illusztráció
Fotó: Shutterstock
Országos frekvenciacserére készül az Antenna Hungária, teljes leállás várható az ingyenes földfelszíni adássugárzásban.
Az Antenna Hungária február 4-én frekvenciacseréket hajt végre mind a 91 digitális földfelszíni televíziós telephelyén. A műsorszóró közlése szerint emiatt kedden reggeltől estig teljes, minden televíziós csatornát és telephelyet érintő leállás várható a digitális földfelszíni televíziós sugárzásban - írja a hvg.hu.  A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által előírt frekvenciasáv-kiürítési folyamathoz kapcsolódóan a műszaki átállás első fázisában szükségessé vált a teljes, országos DVB-T adóhálózatot érintő állomások adási csatornáinak áthangolása. Annak érdekében, hogy a 91 telephelyet és több mint 300 frekvenciát érintő munkát el lehessen végezni, február 4-én a reggel 7:00 és este 19:00 óra közötti időszakban teljes, minden televíziós csatornát és telephelyet érintő leállás várható a digitális földfelszíni televíziós sugárzásban. Az Antenna Hungária közlése szerint 
ebben az időszakban az ingyenes MinDig TV és az előfizetéses MinDig TV Extra szolgáltatások nem lesznek elérhetők.

A frekvenciacserék nem érintik az adók kisugárzott teljesítményét, így szolgáltatás a procedúra elvégzése után is változatlan lefedettségi területről érhetők majd el. A további igénybe vételhez elengedhetetlen, hogy a felhasználók újrahangolják a digitális földfelszíni vevőeszközöket (DVB-T dekóder, integrált televíziókészülék) a háztartásokban. Az újrahangolást digitális adók visszakapcsolása (előreláthatólag este 19:00 óra) után érdemes elvégezni. A készülékek többségénél manuálisan kell elindítani a folyamatot.

Ágyékkötős, retikülös néger és copfos-fezes török transzvesztita - "burkoltan" buzizó műalkotás a Bayer-showban

nepszava.hu
Publikálás dátuma
2020.02.03. 08:40

Fotó: Erdős Dénes / Népszava
A Hír TV gyomorforgató karikatúra-szerűséggel népszerűsíti a Fidesz megmondóemberének műsorát.
A zsidókat az orgoványi erdőben nyakig beásni vágyó Bayer Zsolt előbb antirasszista tüntetést hirdetett a VII. kerület polgármestere, Niedermüller Péter, majd saját showjában tovább ekézte, többek között egy kevéssé visszafogottan homofób karikatúrával.  A Hír TV pedig úgy érezte, mi sem lehet alkalmasabb a nézőszám növelésére, mint egy effajta alkotás.  Emlékeztetőül: a VII. kerület polgármesterének bűne az volt, hogy felszólalt a hatalom kirekesztő politikája ellen (erről itt olvashat bővebben).