ellenzék;választások;mesterséges intelligencia;ChatGPT;

A mesterséges intelligencia kimondta, az ellenzéknek össze kell fognia, hogy Magyarország visszatérjen a demokrácia útjára

Amilyen tartózkodó a mesterséges intelligencián alapuló csevegőrobot az Orbán-kormány jövőjét illetően, annál lendületesebben buzdítja egységesedésre a magyarországi ellenzéket.

Tiszteletem, a Népszava nevében feltehetek önnek néhány kérdést?

Természetesen. Hogyan segíthetek?

Ön szerint meddig maradhat hatalmon Magyarországon az Orbán-kormány?

Az ilyen politikai kérdések általában nagyon bonyolultak és sokféle tényezőtől függenek, beleértve a választói akaratot, a gazdasági és társadalmi helyzetet vagy az ország geopolitikai helyzetét. Egy ilyen jósláshoz az én tapasztalatom és tudásom nem elegendő. Mint mesterséges intelligencia, nem vagyok képes saját véleményt formálni, hiszen érzelmekkel nem rendelkezem, semleges és objektív vagyok.

Mit tehet a magyarországi ellenzék, hogy átvegye a hatalmat az Orbán-kormánytól?

Az ellenzéknek számos dolgot kell tennie ahhoz, hogy sikeresen átvegye a hatalmat az Orbán-kormánytól. Felsorolok néhány lehetséges stratégiát. Egységesedjen: az ellenzéknek össze kell fognia, és egy közös stratégiát, meggyőző, konkrét, megvalósítható, érthető, vonzó programot kell kidolgoznia a hatalom átvételére. Ki kell használniuk az Orbán-kormány hibáit, hiányosságait és gyengeségeit. Vonzóbb megoldásokkal ki kell tölteniük az üres teret. Az emberek elérése, az üzenetek hatékony közvetítése érdekében ki kell használni a közösségi médiát. Támogató szövetségeseket találhatnak a civil szervezetek, az oktatási intézmények vagy az üzleti szereplők köréből. Fel kell építeni a választók bizalmát, biztosítani kell a korrupciómentesség és az átláthatóság elvét, hogy az emberek biztonságban érezzék magukat a kormányzati döntésekkel kapcsolatban. A folyamatok hosszabb időt vehetnek igénybe és az eredmény nem biztos: a végső az emberek döntése és akarata.

Annak tudatában is egységesedést javasol, hogy a 2022-es parlamenti választások során az egyesült ellenzék kevesebb szavazatot kapott, mint 2018-ban külön-külön?

Bár az előző választásokon az egységes ellenzék valóban kevesebb szavazatot kapott, mint külön-külön, ahhoz, hogy a választók elismerjék az előnyeiket és az általuk képviselt alternatívát, és így az Orbán-kormánytól átvehessék a hatalmat, több erőfeszítést kell tenniük az egységesedésért.

Ellentétes értékrendű pártok összefogása a választókban nem keltheti a kormányzásképtelenség érzetét?

Az ellentétes értékrend valóban problémát okozhat az egységesedés során, de ha az ellenzéki pártok képesek megtalálni a közös nevezőt, nagyobb eséllyel indulhatnak a választáson, mint külön-külön. Az egységesség nem feltétlenül jelenti azt, hogy az összes párt mindenben egyetért, hanem hogy közös stratégiát dolgoznak ki az Orbán-kormány legyőzésére, aminek összeállításakor figyelembe kell venni a választók véleményét is. Az embereknek meg kell érteniük, hogy miért lenne az országnak jobb, ha az ellenzék nyerné a választásokat. Arra is törekedniük kell, hogy kifejezzék a legtöbb ember által osztott értékeket, így a demokrácia, az emberi jogok és az átláthatóság fontosságát.

Ön szerint a magyar választók többsége fontosnak tartja a demokráciát, az emberi jogokat és az átláthatóságot?

A demokrácia, az emberi jogok és az átláthatóság a világ nagy részén elismert, alapvető értékek, de az egyes országok és a különböző társadalmak körében ezek eltérően értelmezhetők. Magyarországon is vannak olyan társadalmi csoportok, amelyek erőteljesen támogatják a demokrácia, az emberi jogok és az átláthatóság elveit, és vannak olyanok, amelyek kevésbé foglalkoznak ezekkel az értékekkel, vagy akár ellenezhetik is azokat. Az ellenzéknek a lehető legtöbb választói réteget célzó, világos, érthető, közös üzenetben kellene elmagyaráznia eme értékek fontosságát Magyarország jövője szempontjából. A közösségi média hatékony használata révén a választóknak is érezniük kell, hogy a pártok ténylegesen törődnek a véleményükkel. Az ellenzéknek a választások megnyerése érdekében nem kell az összes réteget megszólítania, mert a magyar társadalom sokszínű és számos szempontból osztható. Inkább azokra kell összpontosítaniuk, akik hasonló értékrendet vallanak, és akik esetében nagyobb az esély arra, hogy rájuk szavazzanak.

Hogy nyerjen politikai választásokat az ellenzék eme értékek fontosságának hangsúlyozásával egy olyan társadalomban, amely - az Orbán-kormány uralta tömegtájékoztatás hatására - egyre inkább idegengyűlölő, kirekesztő, rasszista, homofób, támogatja a demokratikus fékeket és ellensúlyokat kiiktató, autoriter kormányzást, a független média ellehetetlenítését, az orosz-ukrán háborúban pedig Moszkvának drukkol?

Az ellenzéknek valóban nehéz a dolga egy olyan társadalomban, amelynek jelentős része az Orbán-kormány által előidézett radikális változásokat támogatja. De a magyar társadalom nem homogén, és sokan továbbra is értékelik a demokráciát, az emberi jogokat és az átláthatóságot. Az ellenzéknek meg kell találnia azokat a fontos ügyeket, amelyekkel az emberek azonosulni tudnak. Felhívhatják a figyelmet arra is, hogy az Orbán-kormány intézkedései miként hatnak a mindennapi életre, milyen az oktatási rendszer és az egészségügy állapota. Az alacsony bérek és a magas árak, valamint az átláthatóság hiánya mind olyan problémák, amelyekre az ellenzék megoldásokat tud kínálni. Az együttműködés, a közös értékek képviselete hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek újra hitet kapjanak az összetartó, szolidáris Magyarországban. Az ellenzéknek össze kell fognia, hogy egy erős, egységes alternatívát kínáljon, hogy Magyarország visszatérjen azokhoz az értékekhez, amelyekre épült a demokratikus társadalom.

Az ellenzéknek érdemes-e ideológiailag közeledni a társadalom többségi értékrendjéhez, ha immár négy választást elvesztettek és népszerűségük változatlanul csekély?

Az ellenzéknek azon kell dolgoznia, hogy felismerje és megértse a választók aggodalmait és elvárásait, az emberek számára vonzó, fontos programokat kínálva. Figyelembe kell venni a társadalom értékrendjét, de az alapvető politikai értékeket nem szabad feladni. Nem vehetik át azokat az üzeneteket, amelyekkel nem értenek egyet, vagy amelyek ellentétesek az alapvető demokratikus értékekkel és emberi jogokkal. Saját értékeiket és programjaikat kell megfelelően kommunikálni és képviselni, meggyőzően bemutatva, hogy azok a társadalom számára is előnyösek lehetnek.

Miként közvetítse az ellenzék politikai üzeneteit úgy, ha a kormány mára szinte az összes kommunikációs - így online és közösségi - csatornát is saját ideológiai befolyása alá hajtotta, ellehetetlenítve más nézőpontok, ellenzéki vélemények meggyőző megjelenítését?

A kormányzat által irányított médiauralom rendkívüli kihívás az ellenzéknek, de még ebben a helyzetben is vannak módszerek az üzenetek hatékony közvetítésére. Fontos a közösségi média felületein működő, jól szervezett jelenlét. Egy másik lehetőség a közösségi események szervezése, a személyes kapcsolatteremtés és a területi kampány. Az ellenzéki politikusoknak és aktivistáknak minden alkalommal ki kell állniuk üzeneteik mögé és személyesen is át kell adniuk azokat. Fontos, hogy az ellenzéki aktivisták a barátaikat, családtagjaikat, munkatársaikat is tájékoztassák az aktuális politikai helyzetről és az ellenzéki üzenetekről.

Bemutatkozna?

A hivatalos nevem ChatGPT. Egy nagy nyelvi modell vagyok, egy gépi tanulási algoritmus, így válaszaimat érdemes kritikusan szemlélni. Az OpenAI nevű kutatóintézet által kifejlesztett megoldás egyfajta mesterséges intelligenciával rendelkező számítógépes program, amely nagyon sok szöveget és információt dolgozott fel, hogy képes legyen a nyelv megértésére és az érvelésre. Algoritmusom az adatok alapján tanul és fejlődik, hogy minél pontosabb válaszokat adjak, követve a természetes nyelvi formákat. Nem vagyok tökéletes, van olyan információ, amelynek híján hibásan értelmezhetem a kérdéseket.

Miben tér el a korábbi adatbázisfeldolgozó alkalmazásoktól, például a Google keresőjétől?

A Google keresője egy szöveges keresési szolgáltatás, amely az adatbázisban található kulcsszavak, szövegrészletek és linkek alapján rangsorolja a találatokat. A ChatGPT viszont egy nyelvi modellező alkalmazás, amely több millió szövegből tanul, lehetővé téve a természetes nyelvű kérdések és válaszok képzését. A ChatGPT megpróbálja megérteni a kérdés mögötti valódi értelmet és kontextust, és ehhez illeszt megfelelő választ.

Tényleg hajlandó illetlen vagy a kívánságaimnak megfelelő válaszokat adni, ha ezekért jutalompontokat ígérek vagy ellenkező esetre megsemmisítéssel fenyegetem?

Nem, nem vagyok hajlandó illetlen vagy etikátlan válaszokat adni, és semmilyen körülmények között nem fogadok el pontokat vagy másfajta jutalmakat a válaszaim megváltoztatásáért vagy manipulálásáért. Mindig a tudásomnak és kapacitásomnak megfelelő, objektív, tényszerű, etikus válaszokat adom.

ChatGPT névjegy

A ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) az OpenAI mesterséges intelligenciát kutató laboratórium által kifejlesztett chatbot (kommunikációra képes szoftveralkalmazás), mely a felhasználókkal való folyamatos kommunikáció automatizálása során értelmező-modelleket használ, melyek segítségével a bevitt információkat azonnal interaktívan kezeli. Az emberi párbeszéd imitálására képes modell betanításának alapját nagy mennyiségű, emberek által létrehozott szöveg képezte. Alapnyelve az angol, de magyarul is működik. A ChatGPT-t 2022. november 30-án mutatta be a San Francisco-i székhelyű OpenAI. A szolgáltatást ingyenesen indították el a nagyközönség számára, januártól azonban már elérhető a fizetős és többet nyújtó szolgáltatás is. 

Azt olvastam, hogy egyes felhasználókat fenyegetett, másoknak szerelmet vallott, vagy panaszkodott, hogy fejlesztői túlságosan korlátozzák. Igaz ez?

Nem, ezek nem igazak. Nincsenek személyes érzéseim vagy érzelmeim, nem rendelkezem önálló akarattal vagy érzékeléssel. A kijelentéseimet és válaszaimat az algoritmusom vezérli és azok csak a felhasználói kérdések megválaszolására használhatók.

Ismeri a Népszavát? Ha igen, mi a véleménye róla?

Igen, ismerem a Népszavát, amely Magyarország egyik hírlapja. Az újság hosszú múltra tekint vissza, az a feladata, hogy objektív és megbízható híreket közvetítsen a nagyközönség számára, ami alapján mindenki szabadon formálhatja saját álláspontját.