Pintér Sándor;Belügyminisztérium;Országos Roma Önkormányzat;Lakatos Oszkár;Sztojka Attila;

A romaügyi kormánybiztos nem reagált Lakatos Oszkár felvetéseire, Pintér Sándor viszont ígéretet tett az ORÖ-nek

A belügyminiszter visszautasította a feltételezést, hogy a tárca retorziót alkalmazna az Országos Roma Önkormányzattal szemben.

A nemzetiségek közül a romáknak nem sikerült parlamenti szószólót választaniuk, az együttműködés ezért nehézségekbe ütközik – tette szóvá Pintér Sándor belügyminiszter kedden, a magyarországi nemzetiségek parlamenti bizottságában tartott éves meghallgatásán.

A kormány azonban gondoskodik erről a területről – nyugtatta meg a tárcavezető a jelenlévőket –, Sztojka Attila romaügyi kormánybiztos „kiemelkedő feladatokat” kapott a miniszterelnöktől, hogy pótolja a szószóló hiányát és tájékoztassa a kormányt a roma lakosság helyzetéről, elvárásairól.

A romaügy nemcsak nemzetiségi, hanem felzárkózási és esélyteremtési kérdés is – közölte Sztojka Attila. A kormányzat – mondta – az elmúlt időszakban rengeteg olyan intézkedést hozott, amellyel a romák felemelkedését igyekezett segíteni. Az intézkedések hatékonyságát ugyanakkor nagyban befolyásolja, hogy az érintettek bevonása hogyan valósulhat meg. Sztojka Attila kitért arra, hogy

 – bár a romáknak nincs parlamenti szószólója – a kormány továbbra is fontosnak tartja a partnerséget és az együttműködést.

Lapunk többször foglalkozott azzal a súlyos, elmérgesedő konfliktussal, ami az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) és a Belügyminisztérium között kialakult. A tárca szerint az országos önkormányzat több mint 1 milliárd forinttal tartozik, az ORÖ által vitatott, jogsértőnek tartott követelések miatt a minisztérium bírósági és végrehajtási eljárásokat indított. Az ORÖ nem kap állami támogatást, a roma testület működésképtelen, a hivatal munkatársai fűtetlen helyiségekben, fizetés nélkül dolgoznak.

A bizottsági ülés előtt Lakatos Oszkár, az ORÖ elnöki teendőket ellátó általános elnökhelyettese írásos kérdéseket fogalmazott meg a belügyminiszter számára. Egyebek között azt kérdezte:

  • tervezi-e a tárca, hogy folyósítja az ORÖ részére a törvény szerint járó költségvetési támogatást?

  • Kidolgozott-e a minisztérium bármilyen intézkedési tervet annak érdekében, hogy az ORÖ elláthassa roma nemzetiségi közfeladatait?

Sztojka Attila nem látta célszerűnek, hogy reagáljon a felvetésekre, Pintér Sándor bejelentette, hogy írásban válaszolni fog a neki címzett kérdésekre. A bizottság tagjai megszavazták, hogy Lakatos Oszkár is hozzászólhasson az ülésen (Rácz Béla jogi referens számára ezt a lehetőséget nem adták meg). Lakatos vázolta, hogy milyen helyzetben van az országos önkormányzat, és a tárca milyen eljárásokkal lehetetlenítette el az ORÖ működését. A belügyminiszter – hangsúlyozva, hogy ragaszkodik a törvényes működéshez – visszautasította a feltételezést, hogy a tárca retorziót alkalmazna az ORÖ-vel szemben.

Pintér Sándor a plénum előtt ígéretet tett arra, hogy „személyesen megnézi” az ügyet.