katasztrófavédelem;Bige László;Bige Holding Csoport;

Jogerősen nyertek Bige Lászlóék

Harmadszorra, immár véglegesen is megállapította a bíróság, hogy a megyei katasztrófavédelem a nyáron szabálytalanul záratta be Bige László szolnoki vegyigyárait. A hatósági túlkapás háttere finoman szólva nem tisztázott.

A katasztrófavédelem jogszerűtlenül állíttatta le a nyáron Bige László cége, a Bige Holding szolnoki gyáregységét – döntött csütörtök délelőtt jogerősen a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság. Bár egy kapcsolódó ügyben a hatóságnak adtak igazat, az azóta okafogyottá vált.

A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság tanácsa 2019. október 24-én ítéletet hirdetett egy szolnoki gyártelep bezárása, valamint a kénsavüzem működésének felfüggesztése ügyében – közli a törvényszék. A Jász-Nagykun-Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiállított, a gyár teljes működését megtiltó határozatot a bíróság megsemmisítette. Bár a felperes üzemében kétségkívül előfordultak üzemzavarok, a bíróság nem talált összefüggést a határozat és a bezárás között – indokolta döntésüket Kiss Árpád tanácsvezető. A hatósági irat azt sem részletezte, hogy a cég mit és miért sértett meg. Igaz, a tárgyalások során a határozat szóbeli kiegészítéseit nem vették figyelembe. A döntés jogerős, az ellen fellebbezésnek helye nincs – szögezi le a bíróság. Ama határozat kapcsán, amiben a katasztrófavédelem a kénsavüzem működését egy kénégető szivárgása miatt azonnali hatállyal felfüggesztette, a bíróság a hatóságnak adott igazat. Igaz, ezt a hibát a cég azóta kijavította.

Az ügy májusi kirobbanását Bige László élénk tiltakozása övezte. A nagyvállalkozó többek között arra emlékeztetett, hogy tavaly év végén szolnoki kénsav-, kriolit- és műtrágyaüzeménél a rendőrség környezetvédelmi hiányosságokat sejtve több száz fővel razziázott. Május végén a területi katasztrófavédelmi igazgatóság kemenceszivárgásra hivatkozva először a kénsavgyár működését függesztette fel. Néhány napra rá aztán egy újabb határozattal általánosan betiltották a veszélyes üzemnek minősülő kénsav- és kriolitgyáruk működését. Bige László akkor – elsőként a Népszavának – az eljárások mozgatórugójaként azt sejtette, hogy bizonyos, az állami szervek mögött álló oligarchák ingyen szeretnék megszerezni a vagyonát. A hatósági intézkedések előtt úgymond sértetlen távozási lehetőséget kínáltak fel a számára. Ám nem állt kötélnek – szögezte le. Sőt, válaszlépésként akár a három gyár azonnali, teljes megszüntetését sem zárta ki. Bár azt nem említette, hogy kiket sejt az akciók mögött, valószínűleg korábbi társából lett ellenlábasára, Csányi Sándor OTP-vezérre célzott, akinek egykori üzleti partnere a Bige-ügyekben különösen érzékeny szerveket felügyelő Pintér Sándor belügyminiszter. (Csányi cáfolta érintettségét.)

Bige és cége egyaránt tiltakozott a működésüket betiltó határozatok ellen. A nagyvállalkozót váratlanul érte a gyárral évtizedek óta kiegyensúlyozott kapcsolatot ápoló ellenőrző szerv indokolatlanná vált szigorúsága. Leálltak, de pert indítottak. Az iratok elkapkodottságára jellemző, hogy a Bige Holdingnak ezután külön engedélyt kellett kérnie és kapnia a napon álló, robbanásveszélyes késztermékek kiszállítására.

Ezután sajtókacsákkal terhelt, fordulatos jogi csatározás indult. A Bige Holding mindkét ügyben azonnali jogvédelmet kért, vagyis hogy hadd működhessenek a per alatt is. Ilyenkor a bíróság mérlegelheti, hogy a határozat megalapozza-e a cég anyagi ellehetetlenülését. Az illetékes debreceni törvényszék a kérésnek első fokon – a mostanihoz hasonló érveléssel – már júliusban helyt adott. Ezt a katasztrófavédelem az utolsó lehetséges napon megfellebbezte. Mivel azonban másnap kezdődött a nyári bírósági szünet, a Bige Holding külön a Fővárosi Törvényszék elnökénél kellett kieszközölje a mihamarabbi másod fokú döntést. Ebben augusztus elején szintén Bigééknek adtak igazat, megerősítve: a hatóság érvei nem alapozták meg az üzembezárást. Ezután először a – konkrét rendellenességekben nem is érintett - kriolitüzem indult újra. Majd miután a Bige Holding a kénsavgyár felfüggesztési ügyében – a szivárgást a hatóság által is nyugtázott módon kijavítva – eltekintett a fellebbezéstől, augusztus végén ez az egység, így a teljes telep újraindult. A most hozott jogerős ítélet a jelenleg már zajló termelést nem befolyásolja.

A döntés véleményezésétől megkeresésünkre a Bige Holding és a hatóság az ítélet vizsgálatára hivatkozva egyaránt elzárkózott.

Több százmilliós kár, rendeződő kapcsolatÉrtesülésünk szerint a három hónapos kényszerszünet összesen körülbelül 300 millió forintos hiányt okozott a társaságnak. Csődhelyzet nincs, vevőiket, piacaikat is kezdik visszahódítani, de a kiesés eredményüket érzékenyen érinti. Helyi forrásaink szerint a hatósági ellenőrzések is mintha kezdenének visszaállni a rendes kerékvágásba. Olyannyira, hogy nemrég ismét megtartották az üzem területén az éves rendes katasztrófavédelmi gyakorlatot. A nyár elején Bige László a közigazgatási eljárás jogerős megnyerése esetére kártérítési pert helyezett kilátásba. Azóta viszont érdemben nem nyilatkozik.